Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 19 de juny de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió d'Ensenyament i Universitats amb la consellera d'Ensenyament sobre el procés de matriculació i sobre la planificació de l'adequació, ampliació i construcció d'equipaments educatius públics de primària i secundària (Tram. 355-00126/10)

    Irene Rigau i Oliver, Consellera del Departament d'Ensenyament

    Sessió informativa.