Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 20 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de suport al dret d'autodeterminació del Sàhara Occidental (Tram. 250-00991/10)

  Anna Solé i Ramos, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 276, 40)

 • 2

  Proposta de resolució de suport a la Unió d'Afectats per Texaco (Tram. 250-00999/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 281, 35)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre els plans anuals de cooperació al desenvolupament corresponents al 2013 i 2014 (Tram. 354-00288/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre el balanç dels plans anuals de cooperació al desenvolupament corresponents al 2011 i 2012 (Tram. 354-00289/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre la sol·licitud d'ingrés de la Generalitat a l'Organització Internacional de la Francofonia (Tram. 354-00301/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Gabriela Serra, membre d'Entrepobles i de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política de Veneçuela (Tram. 356-00733/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Samuel H. Carvajal Ruiz, membre fundador de l'Assemblea Bolivariana de Catalunya i doctor pel Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la situació política de Veneçuela (Tram. 356-00734/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els contractes subscrits amb Independent Diplomat (Tram. 356-00741/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Associació Sírio-Catalana per la Llibertat i la Democràcia davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'actuació de l'entitat davant la situació de Síria (Tram. 357-00519/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'actuació de l'entitat davant la situació de Síria (Tram. 357-00520/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'actuació d'aquest organisme davant la situació de Síria (Tram. 357-00521/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença d'una representació de la Fundació per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'actuació de l'entitat davant la situació de Síria (Tram. 357-00522/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença d'una representació de Justícia i Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'actuació de l'entitat davant la situació de Síria (Tram. 357-00523/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació de l'Institut Català Internacional per la Pau davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'actuació d'aquest organisme davant la situació de Síria (Tram. 357-00524/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.