Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 18 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Projecte de llei de governs locals de Catalunya (Tram. 200-00007/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 141, 7; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 23)

 • 2

  Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya (Tram. 200-00009/10)

  Govern de la Generalitat

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 141, 37; esmenes a la totalitat: BOPC, 178, 24)

 • 3

  Proposta de resolució de suport a la Comissió Internacional de Verificació del Procés de Pau al País Basc (Tram. 250-00996/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 33; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de fórmules d'adquisició, contractació i gestió conjunta entre administracions i l'optimació del funcionament de les administracions (Tram. 250-01030/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 52; esmenes: BOPC, 315, 25)

 • 5

  Proposta de resolució sobre els cartells que comparen l'alcalde de Badalona amb el dictador Franco (Tram. 250-01031/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 53; esmenes: BOPC, 315, 25)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la llengua d'atenció del servei telefònic d'emergències 112 (Tram. 250-01037/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 290, 61)

 • 7

  Proposta de resolució de solidaritat amb els dos ciutadans encausats per haver mostrat dues fotografies de preses polítiques al setembre del 2012 (Tram. 250-01040/10)

  Grup Mixt; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt; Isabel Vallet Sànchez, del Grup Mixt; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 65; esmenes: BOPC, 315, 27)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'eliminació temporal dels drets derivats de l'assistència a òrgans col·legiats (Tram. 250-01056/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi Sabrià i Benito, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 41; esmenes: BOPC, 322, 73)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el respecte al marc constitucional i estatutari i als principis de l'estat de dret en l'àmbit de l'ensenyament (Tram. 250-01059/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 29)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el finançament del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat (Tram. 250-01066/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 36)