Comissió de Territori i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 18 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Javier de Pedro, president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 357-00608/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Pedro Arrojo, fundador de la Fundació Nova Cultura de l'Aigua, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 357-00609/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Narcís Prat, catedràtic d'ecologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 357-00610/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Manolo Tomàs, dirigent de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, davant la Comissió de Territori i Sostenibilitat per a informar sobre el Pla hidrològic de la conca de l'Ebre (Tram. 357-00611/10)

  Comissió de Territori i Sostenibilitat

  Compareixença.

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'una comissió interdepartamental de foment de l'economia circular (Tram. 250-01005/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 286, 49; esmenes: BOPC, 315, 22)

 • 6

  Proposta de resolució sobre els criteris aplicats per l'Agència Catalana de l'Aigua per a no pagar als ajuntaments pels treballs de millorament dels cursos fluvials (Tram. 250-01043/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 297, 37)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la modificació del mapa de zones del sistema tarifari integrat i l'establiment d'un sistema de quilometratge per al projecte de la T-Mobilitat (Tram. 250-01049/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 35; esmenes: BOPC, 322, 72)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la previsió d'instal·lació d'equipaments comercials en l'àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (Tram. 250-01051/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 37; esmenes: BOPC, 322, 72)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Tram. 250-01052/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 301, 38; esmenes: BOPC, 322, 73)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el millorament de la seguretat de la carretera C-31 i la revisió dels protocols d'informació del tram sud (Tram. 250-01053/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 38)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la gratuïtat de la carretera C-32 entre Sitges i el Vendrell (Tram. 250-01054/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 301, 39)