Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 17 de juny de 2014
Hora:
16:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l'Estat 23/2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensions de la seguretat social (Tram. 250-01062/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 304, 31)

 • 2

  Projecte de llei del voluntariat

  • 2.1

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01121/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.2

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Pere Tarrés amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01122/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.3

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01123/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.4

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01124/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.5

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Catalana de l'Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01125/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.6

   Proposta de compareixença d'una representació de Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01126/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.7

   Proposta de compareixença d'una representació del Banc dels Aliments amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01127/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.8

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01128/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.9

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01129/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.10

   Proposta de compareixença d'una representació de Mans Unides amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01130/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.11

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01131/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.12

   Proposta de compareixença d'una representació del Coordinating Committee for International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01132/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.13

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01133/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.14

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01134/10)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.15

   Proposta de compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01135/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.16

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01136/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.17

   Proposta de compareixença de Ghassan Saliba Zeghondi, en representació de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01137/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.18

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01138/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.19

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01139/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.20

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell d'Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01140/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.21

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01141/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.22

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01142/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.23

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01143/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.24

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01144/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.25

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01145/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.26

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01146/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.27

   Proposta de compareixença d'una representació del Coordinating Committee for International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01147/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.28

   Proposta de compareixença de Pau González, en representació del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01148/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.29

   Proposta de compareixença d'Antoni Madrid, professor de la Universitat de Barcelona, especialista en institucions del voluntariat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01149/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.30

   Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, gestor cultural i membre del Consell de Cultura de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01150/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.31

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, doctor en pedagogia per la Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01151/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.32

   Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i professor d'etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01152/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.33

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01153/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.34

   Proposta de compareixença de Fidel González, expert en participació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01154/10)

   Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.35

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01155/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.36

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01156/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.37

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01157/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.38

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01158/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.39

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01159/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.40

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01160/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.41

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01161/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.42

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01162/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.43

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell d'Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01163/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.44

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01164/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.45

   Proposta de compareixença de Josep Marquès i Baró, en representació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01165/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.46

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01166/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.47

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01167/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.48

   Proposta de compareixença d'una representació de la federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01168/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.49

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Assemblea Nacional Catalana amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01169/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.50

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01170/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.51

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01171/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.52

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01172/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.53

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01173/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.54

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01174/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.55

   Proposta de compareixença de Mònica Sabata, en representació de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01175/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.56

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01176/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.57

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01177/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.58

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Entitats Corals amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01178/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.59

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01179/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.60

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01180/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.61

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01181/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.62

   Proposta de compareixença de Toni Vilà, en representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01182/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.63

   Proposta de compareixença de Fidel González, expert en participació i associacionisme, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01183/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.64

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado, expert en participació, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01184/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.65

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, expert en participació i interculturalitat, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01185/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.66

   Proposta de compareixença de Fernando Pindado, expert en participació ciutadana en l'àmbit local, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01186/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.67

   Proposta de compareixença d'Òscar Rebollo, professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01187/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.68

   Proposta de compareixença de Joaquim Brugué i Torruella, catedràtic del Departament de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01188/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.69

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, doctor en pedagogia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01189/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.70

   Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01190/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.71

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01191/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.72

   Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01192/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.73

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01193/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.74

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01194/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.75

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Viladecans amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01195/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.76

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Granollers amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01196/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.77

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01197/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.78

   Proposta de compareixença de Josep Monràs i Jaume Domingo, en representació de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01198/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.79

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01199/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.80

   Proposta de compareixença d'una representació del Coordinating Committee for International Voluntary Service amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01200/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.81

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01201/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.82

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01202/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.83

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01203/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.84

   Proposta de compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01204/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.85

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Entitats Corals amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01205/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.86

   Proposta de compareixença d'una representació de la federació Ecologistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01206/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.87

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01207/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.88

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01208/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.89

   Proposta de compareixença del president del Consell de Treball, Econòmic i Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01209/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.90

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01210/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.91

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01211/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.92

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01212/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.93

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01213/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.94

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01214/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.95

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01215/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.96

   Proposta de compareixença d'Enric Canet, director del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01216/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.97

   Proposta de compareixença de Maria Solés, coordinadora territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social de Girona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01217/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.98

   Proposta de compareixença de Maurici Blancafort, president d'Amics de la Gent Gran, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01218/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.99

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01219/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.100

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell d'Associacions de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01220/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.101

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell de la Joventut de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01221/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.102

   Proposta de compareixença de Ricard Esteban Legarreta, professor de dret laboral i de la seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01222/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.103

   Proposta de compareixença de Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01223/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.104

   Proposta de compareixença de Xavier Becerra, responsable d'Habitatge de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01224/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.105

   Proposta de compareixença de Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01225/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.106

   Proposta de compareixença d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01226/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.107

   Proposta de compareixença de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01227/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.108

   Proposta de compareixença d'Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01228/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.109

   Proposta de compareixença de Jordi Giró Castañer, president de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01229/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.110

   Proposta de compareixença de Núria Ramon, presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01230/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.111

   Proposta de compareixença d'Albert Riu i Mas, secretari general de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01231/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.112

   Proposta de compareixença d'Oriol Josa Fresno, secretari general de la Coordination Committee for International Voluntary Service, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01232/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.113

   Proposta de compareixença d'Antonio Pérez, director de Voluntariat i Formació de la Creu Roja, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01233/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.114

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de l'Associacionisme Cultural Català amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01234/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.115

   Proposta de compareixença de Clara Rosàs, gerent de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01235/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.116

   Proposta de compareixença de Montserrat Cadevall i Vigués, presidenta de la Federació Catalana d'Entitats Corals, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01236/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.117

   Proposta de compareixença de José Cayuela Guerrero, president de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01237/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.118

   Proposta de compareixença de Mario Cugat Leseurs, president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01238/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.119

   Proposta de compareixença de Jordi Merino Urbano, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01239/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.120

   Proposta de compareixença de Mònica Sabata, presidenta de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01240/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.121

   Proposta de compareixença de Francesc Ventura, sotsdirector de l'Àrea Social de la Fundació "la Caixa", amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01241/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.122

   Proposta de compareixença d'una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01242/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.123

   Proposta de compareixença de Juanjo Butrón i Melero, membre de la Junta Directiva de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01243/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.124

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01244/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.125

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01245/10)

   Grup Parlamentari de Convergència i Unió

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.126

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01246/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.127

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01247/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.128

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert, director general de l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01248/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.129

   Proposta de compareixença de Lluc V. Peláez, alcalde de Figaró-Montmany, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01249/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.130

   Proposta de compareixença de Fidel González Pérez, expert en participació juvenil, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01250/10)

   Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.131

   Proposta de compareixença de Pau González Val, secretari general del Moviment Laic i Progressista, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01251/10)

   Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Bosch Cuenca, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.132

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01252/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.133

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01253/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.134

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01254/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.135

   Proposta de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01255/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.136

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Voluntariat Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01256/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.137

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació Catalunya Voluntària amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01257/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.138

   Proposta de compareixença d'una representació d'Entitats Catalanes d'Acció Social amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01258/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.139

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01259/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.140

   Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01260/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.141

   Proposta de compareixença d'una representació de la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d'Esplai amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01261/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.142

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01262/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.143

   Proposta de compareixença d'una representació de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01263/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.144

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Ens de Comunicació Associativa amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01264/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.145

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana d'Entitats Corals amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01265/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.146

   Proposta de compareixença d'una representació del Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01266/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.147

   Proposta de compareixença d'una representació de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01267/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.148

   Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01268/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.149

   Proposta de compareixença d'una representació de Càritas amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01269/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.150

   Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01270/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.151

   Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01271/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.152

   Proposta de compareixença d'una representació de La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01272/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.153

   Proposta de compareixença d'una representació de la Fundació "la Caixa" amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01273/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.154

   Proposta de compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01274/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.155

   Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01275/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.156

   Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01276/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.157

   Proposta de compareixença de Miquel Àngel Essomba i Gelabert amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01277/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.158

   Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01278/10)

   Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.159

   Proposta de compareixença de Josep Fornés i Garcia, director del Museu Etnològic de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01279/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 2.160

   Proposta de compareixença de Jaume Ayats i Abeyà, músic i professor d'etnomusicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació al Projecte de llei del voluntariat (Tram. 352-01280/10)

   Grup Mixt

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 3

  Compareixença de Josep Guardiola Salinas, coordinador de l'Equip de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a exposar les conclusions del projecte europeu Sirius (Tram. 357-00583/10)

  Comissió de Benestar, Família i Immigració

  Compareixença.