Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 18 de juny de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació d'Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 357-00434/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Productors d'Energies Renovables davant la Comissió d'Empresa i Ocupació per a presentar els estudis relatius a l'energia eòlica i l'actualitat del sector (Tram. 357-00436/10)

  Comissió d'Empresa i Ocupació

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'activitat econòmica sostenible al Bages i l'aplicació del Pla Phoenix (Tram. 250-01036/10)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 290, 59; esmenes: BOPC, 319, 20)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la sol·licitud de Red Eléctrica Española de substituir els conductors de la línia elèctrica entre Moralets i el Pont de Suert per conductors de tipus dúplex (Tram. 250-01042/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 297, 36; esmenes: BOPC, 328, 14)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la retallada en les nòmines del treballadors del Servei d'Ocupació de Catalunya (Tram. 250-01072/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 308, 13)