Agenda parlamentària

Octubre de 2016

Dilluns, 3

15:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de reforma horària

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

Dimarts, 4

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 30/09/2016)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/09/2016)

Dimecres, 5

09:00h

Ple del Parlament

Sessió específica

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2016)

20:15h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/10/2016)

Dijous, 6

13:00h

Mesa del Parlament

(Desconvocat/ada: 01/12/2017)

13:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/10/2016)

13:45h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 06/10/2016)

17:00h

Ple del Parlament

Sessió específica (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2016)

Dilluns, 10

12:45h

Ponència: Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 29/09/2016)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/10/2016)

Dimarts, 11

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/10/2016)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/10/2016)

11:00h

Mesa ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 07/10/2016)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2016)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/10/2016)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 29/09/2016)

Dijous, 13

09:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 30/09/2016)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 07/10/2016)

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2016)

14:50h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 11/10/2016)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2016)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2016)

Divendres, 14

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/10/2016)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 07/10/2016)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/10/2016)

Dilluns, 17

10:00h

Ponència: Proposició de llei d'adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 11/10/2016)

15:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de reforma horària

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 13/10/2016)

Dimarts, 18

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 14/10/2016)

10:30h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/10/2016)

16:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 14/10/2016)

Dimecres, 19

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/10/2016)

18:25h

Ponència: Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

Sessió ordinària. o en acabar la sessió plenària de la tarda

Sala 6

(Aparició al web: 17/10/2016)

Dijous, 20

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/10/2016)

13:37h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 13/10/2016)

Dilluns, 24

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 20/10/2016)

15:30h

Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 04/10/2016)

Dimarts, 25

09:30h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 19/10/2016)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/10/2016)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/10/2016)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 20/10/2016)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 20/10/2016)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/10/2016)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 05/10/2016)

15:00h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

16:00h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 10

(Aparició al web: 19/10/2016)

Dimecres, 26

09:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 20/10/2016)

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2016)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2016)

10:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2016)

10:06h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 26/10/2016)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/10/2016)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 06/10/2016)

Dijous, 27

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/10/2016)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/10/2016)

12:00h

Ponència: Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Sessió constitutiva. En acabar la sessió de la comissió de Justícia

Sala de grups

(Aparició al web: 19/10/2016)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 19/10/2016)

Divendres, 28

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 26/10/2016)

10:00h

Ponència: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l'Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s'amplien drets i s'estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/10/2016)

12:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 27/10/2016)