Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 11 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la creació d'un registre de joves exiliats (Tram. 250-00109/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Giner Miguélez, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 13; esmenes: BOPC, 89, 31)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prevenció del suïcidi entre els joves (Tram. 250-00449/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 133, 44; esmenes: BOPC, 187, 28)

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre les polítiques d'habitatge dirigides als joves (Tram. 354-00087/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Grup de Treball sobre Ocupació Juvenil del Consell Català de Relacions Laborals davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la tasca i el pla de treball d'aquest grup de treball (Tram. 356-00275/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Quiroga, responsable del Programa de garantia juvenil, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui la situació d'aquest programa (Tram. 356-00276/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Poch, director de l'Agència Catalana de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè expliqui els eixos d'actuació de l'Agència (Tram. 356-00277/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de l'Observatori Català de la Joventut davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre la tasca de l'Observatori (Tram. 356-00288/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Informe sobre la situació laboral dels joves, de l'Observatori Català de la Joventut, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti les conclusions d'aquest informe (Tram. 356-00289/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'Antonio Ariño, director de l'informe "La participació cultural de la joventut catalana, 2001-2015", davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presenti les conclusions d'aquest informe (Tram. 356-00290/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació dels autors de l'informe "Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya", de la Fundació Pere Tarrés i la Federació Salut Mental Catalunya, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presentin les conclusions d'aquest informe (Tram. 356-00291/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Avalot - Joves de la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè presentin l'informe sobre les dificultats d'accés de la gent jove a l'habitatge (Tram. 356-00297/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.