Comissió de Treball

Dia:
Dijous, 13 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla d'inspecció de treball a Catalunya (Tram. 356-00269/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió de Treball perquè expliqui els acords assolits després de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar (Tram. 356-00270/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball perquè expliqui el Pla d'inspecció de treball a Catalunya i els acords assolits arran de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar (Tram. 356-00343/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Josep Ginesta i Vicente, vicepresident del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, davant la Comissió de Treball perquè expliqui els eixos de treball i la situació de les relacions laborals (Tram. 356-00271/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Polítiques Actives d'Ocupació davant la Comissió de Treball perquè expliqui les polítiques actives d'ocupació (Tram. 356-00272/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'un responsable del Centre de Formació Professional d'Automoció de Catalunya davant la Comissió de Treball perquè expliqui el funcionament i la composició d'aquest centre de formació (Tram. 356-00273/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la subdirectora general de Treball en la Diversitat davant la Comissió de Treball perquè expliqui la situació dels centres especials de treball (Tram. 356-00274/11)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de representants de la Plataforma per a la Defensa de l'Atenció Pública en Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Treball perquè exposin els resultats de l'informe sobre la salut mental en el marc del treball (Tram. 356-00285/11)

  Chakir el Homrani Lesfar, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball; Joan García González, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball; Pol Gibert Horcas, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball; Marc Vidal i Pou, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball; Fernando Sánchez Costa, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball; Mireia Vehí i Cantenys, del Portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Treball

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

  • 9.1

   Proposta d'audiència en comissió de Camil Ros, secretari general de la Unió General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00619/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.2

   Proposta d'audiència en comissió de Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00620/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.3

   Proposta d'audiència en comissió de Josep González, president de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00621/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.4

   Proposta d'audiència en comissió de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00622/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.5

   Proposta d'audiència en comissió de Lluïsa Moret, presidenta de l'àmbit de drets socials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00623/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.6

   Proposta d'audiència en comissió de David Saldoni de Tena, president de la Comissió de Benestar Social i Participació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00624/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.7

   Proposta d'audiència en comissió de Lluís Torrens Mèlich, director de Planificació i Innovació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00625/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.8

   Proposta d'audiència en comissió de Carolina Homar, experta en protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00626/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.9

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Farrés, metge expert en política social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00627/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.10

   Proposta d'audiència en comissió d'Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del treball i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00628/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.11

   Proposta d'audiència en comissió de Jordi Tudela, expert en protecció social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00629/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.12

   Proposta d'audiència en comissió de Josep Maria Rañé, expresident del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00630/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.13

   Proposta d'audiència en comissió de Joaquim Brugué Torruella, catedràtic de ciència política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00631/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.14

   Proposta d'audiència en comissió de Carmelo Palomero Montes, ex-director provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00632/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.15

   Proposta d'audiència en comissió de Rafa Laraña Cobo, professor associat de dret del treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00633/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.16

   Proposta d'audiència en comissió d'Oriol Illa, president de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00634/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.17

   Proposta d'audiència en comissió de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00635/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.18

   Proposta d'audiència en comissió de Teresa Crespo i Julia, presidenta d'Entitats Catalanes d'Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00636/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

  • 9.19

   Proposta d'audiència en comissió de Diosdado Toledano, representant de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta per l'Article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 352-00637/11)

   Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

   Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 10

  Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social (Tram. 202-00034/11)

  Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Marta Rovira i Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Anna Gabriel i Sabaté, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Nomenament de la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 152, 20)

 • 11

  Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d'Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (Tram. 250-00456/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista; Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 140, 54)

 • 12

  Compareixença de la directora general de la Inspecció de Treball davant la Comissió de Treball per a explicar el Pla d'inspecció de treball a Catalunya (Tram. 357-00226/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença del director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball davant la Comissió de Treball per a explicar els acords assolits després de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar (Tram. 357-00227/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença del secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies davant la Comissió de Treball per a explicar el Pla d'inspecció de treball a Catalunya i els acords assolits arran de la vaga de tècnics de contractes i autònoms de Movistar (Tram. 357-00228/11)

  Comissió de Treball

  Compareixença.

Nota: * D'aprovar-se els tres primers punts de l'ordre del dia (tram. 356-00269/11, 356-00270/11 i 356-00343/11), el president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà ampliar l'ordre del dia per a substanciar conjuntament les compareixences en aquesta mateixa sessió.