Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Divendres, 14 d'octubre de 2016
Hora:
12:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Tre Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l'Hospital Sant Joan de Reus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00172/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació

 • 2

  Compareixença en ponència de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recerca en Addiccions de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00189/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Addiccions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00181/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.