Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 13 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el control de les actuacions derivades del Pla estratègic d'acció exterior (Tram. 250-00334/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 32; esmenes: BOPC, 142, 11)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les exportacions d'armes a països que vulneren el dret internacional (Tram. 250-00385/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 65)

 • 3

  Compareixença d'una representació d'Asil.cat i Stop Mare Mortum davant la Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre els refugiats i les mesures necessàries per a garantir-los el refugi adequat (Tram. 357-00192/11)

  Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

  Compareixença.

Nota: La Plataforma Asil.cat ha fet avinent la seva impossibilitat de comparèixer.