Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Dia:
Dimarts, 11 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00201/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Tram. 357-00209/11)

  Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

  Compareixença.