Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Dia:
Dilluns, 10 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 2

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l'Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00174/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador de l'Àrea de Prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00191/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència de Jaime Prats, president del Club de Tastadors de Cànnabis del Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00195/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència de David Pere Martínez, coordinador de la Unitat de Polítiques de Drogues de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00192/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Fermín Les, membre de Representación Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00185/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.