Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 13 d'octubre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè exposi les demandes relatives a la despenalització de l'eutanàsia i del suïcidi assistit (Tram. 356-00150/11)

  Montserrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Albano Dante Fachin Pozzi, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eulàlia Reguant i Cura, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l'activitat que es derivava a centres privats (Tram. 250-00268/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 92, 89; esmenes: BOPC, 131, 11)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'Hospital de Sabadell (Tram. 250-00330/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 28; esmenes: BOPC, 143, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona (Tram. 250-00283/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 38; esmenes: BOPC, 131, 12)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un hospital comarcal a Tàrrega (Tram. 250-00286/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 98, 41)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, de Barcelona (Tram. 250-00288/11)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 98, 43; esmenes: BOPC, 131, 14)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un protocol sobre la contenció mecànica (Tram. 250-00325/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 110, 21; esmenes: BOPC, 148, 6)

 • 8

  Compareixença d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut per a exposar les demandes relatives a les mesures necessàries per a avançar en el dret a la mort digna (Tram. 357-00225/11)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença en ponència d'una representació de l'Associació de Veïns de la Plaça de Las Navas amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis (Tram. 353-00190/11)

  Comissió de Salut

  Substanciació.

Nota: La presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, l'ampliació de l'ordre del dia per substanciar la compareixença d'una representació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament davant la Comissió de Salut perquè exposi les demandes relatives a la despenalització de l'eutanàsia i del suïcidi assistit (trams. 356-00150/11), com a punt 2 de l'ordre del dia.