Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 11 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Igualtat de les Persones amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l'actuació de la Generalitat per a l'aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 354-00095/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Sergi Ferré, en representació de l'associació Grup de Suport per a Persones amb Símptomes de Dependència Emocional, davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè expliqui les activitats de l'associació (Tram. 356-00255/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'associació i els problemes que afronta (Tram. 356-00320/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de SICAR cat - Adoratrius davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'entitat i els problemes que afronta (Tram. 356-00321/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per a la Integració d'Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals Immigrants (ACATHI) davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l'associació i els problemes que afronta (Tram. 356-00322/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Gais Positius davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'aplicació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 356-00324/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones perquè informi sobre l'aplicació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 356-00326/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Compareixença de la directora general d'Igualtat davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a exposar els objectius de la Direcció General (Tram. 357-00141/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'una representació de l'Observatori contra l'Homofòbia davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre l'aplicació de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (Tram. 357-00216/11)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.

Nota: El president, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà, si escau, d'ampliar l'ordre del dia per a substanciar la compareixença de l'Observatori contra l'Homofòbia com a últim punt.