Comissió de la Sindicatura de Comptes

Dia:
Dijous, 13 d'octubre de 2016
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 5/2015, sobre el Compte general de les corporacions locals, corresponent al 2013 (Tram. 258-00034/10)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Presentació de l'informe

 • 2

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 32/2015, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Tram. 256-00008/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 60, 28)

 • 3

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (Tram. 256-00013/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 152, 87)

 • 4

  Procediment relatiu a l'Informe de fiscalització 33/2015, sobre les empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes corresponent als exercicis 2011 i 2012 (Tram. 256-00009/11)

  Jaume Amat i Reyero, Síndic Major

  Debat de l'informe.

  (Informe: BOPC, 77, 57)