Agenda parlamentària

Juny de 2011

Dimecres, 1

09:45h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

09:50h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:00h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió constitutiva. - en acabar reunió plenària del matí-

Sala 9

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 2

09:55h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:08h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

14:18h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 3

11:00h

Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Sessió constitutiva

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 7

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 8

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 9

10:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Divendres, 10

10:00h

Comissió d'Estudi d'un Nou Model de Finançament basat en el Concert Econòmic

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 14

11:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:00h

Intergrup de Suport a la Bicicleta

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 15

09:50h

Junta de Portaveus

(Desconvocat/ada: 16/12/2012)

09:55h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

13:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 16

09:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dilluns, 20

16:00h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 21

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 22

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 23

10:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dilluns, 27

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:30h

Comissió d'Interior

Sessió específica

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

18:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària. En acabar la sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimarts, 28

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:30h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió específica

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

11:30h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió específica

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

17:30h

Comissió de Salut

Sessió específica

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

Dijous, 30

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)

11:30h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió específica

Sala 1

(Aparició al web: 19/04/2012)

16:00h

Comissió de Justícia

Sessió específica

Sala de grups

(Aparició al web: 19/04/2012)