Comissió d'Ensenyament i Universitats

Dia:
Dijous, 9 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 2

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció del nou edifici de l'Escola Mediterrània, de Barcelona (Tram. 250-00078/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 27, 27; esmenes: BOPC, 47, 23)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el projecte de construcció i l'execució de les obres de l'Escola Sa Forcanera, de Blanes (Selva) (Tram. 250-00124/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 32, 34)

 • 10

  Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos materials i personals a l'Escola Pontons (Alt Penedès) i sobre l'ampliació de la plantilla del centre (Tram. 250-00142/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 32, 44; esmenes: BOPC, 57, 138)

 • 12

  Proposta de resolució sobre l'Escola del Bruc (Anoia) (Tram. 250-00171/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 60)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el sistema d'accés a la universitat (Tram. 250-00175/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 62; esmenes: BOPC, 57, 145)

 • 15

  Proposta de resolució sobre la derogació del Decret 128/2010, sobre l'acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya (Tram. 250-00176/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 37, 63)

 • 18

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres de la nova escola del barri Gòtic de Barcelona (Tram. 250-00193/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 40, 32)

 • 19

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres de l'Escola Fluvià, de Barcelona (Tram. 250-00194/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 40, 32)

 • 20

  Proposta de resolució sobre l'execució de les obres de l'Institut Pere IV de Barcelona (Tram. 250-00195/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 40, 33)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola del Bruc (Anoia) (Tram. 250-00252/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 44, 56)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'execució planificada de l'Escola del Gòtic, de Barcelona (Tram. 250-00294/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 47, 46)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la continuïtat de l'execució planificada de l'Escola Fluvià, de Barcelona (Tram. 250-00295/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 47, 46)

 • 31

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut de Segur de Calafell (Baix Penedès) (Tram. 250-00109/09)

  Debat i votació.

 • 32

  Proposta de resolució sobre el doble poliesportiu del Bruc (Anoia) (Tram. 250-00172/09)

  Debat i votació.

 • 33

  Proposta de resolució sobre el finançament de les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona (Tram. 250-00168/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 34

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Quatre Vents, de Canovelles (Vallès Oriental) (Tram. 250-00186/09)

  Debat i votació.

 • 35

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'institut escola de Caldes de Montbui (Vallès Oriental) (Tram. 250-00128/09)

  Debat i votació.

 • 36

  Proposta de resolució sobre el projecte del nou institut de Segur de Calafell (Baix Penedès) (Tram. 250-00109/09)

  Debat i votació.

 • 37

  Proposta de resolució sobre la disponibilitat d'un institut escola a Sant Jaume d'Enveja (Montsià) per al curs 2011-2012 (Tram. 250-00106/09)

  Debat i votació.

 • 38

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'Escola Collbaix, de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) (Tram. 250-00095/09)

  Debat i votació.

 • 39

  Proposta de resolució sobre el no-tancament de l'Escola Joan Salamero, de Gavà (Baix Llobregat) (Tram. 250-00093/09)

  Debat i votació.

 • 40

  Sol·licitud de compareixença del president i de representants de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques davant la Comissió d'Ensenyament i Universitats perquè donin a conèixer llur opinió sobre les polítiques d'universitats, recerca i innovació (Tram. 356-00089/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 41

  Proposta de resolució sobre la convocatòria d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran i el Solsonès (Tram. 250-00079/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 42

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Institut Pineda de Mar (Maresme) (Tram. 250-00265/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 43

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat) (Tram. 250-00266/09)

  Debat i votació.

 • 44

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de la primera fase de l'Escola Marta Mata, de Barberà del Vallès (Vallès Occidental) (Tram. 250-00209/09)

  Debat i votació.

 • 45

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de l'Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat) (Tram. 250-00266/09)

  Debat i votació.

 • 46

  Proposta de resolució sobre l'oferta educativa a Manresa (Bages) (Tram. 250-00187/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 47

  Proposta de resolució sobre la designació de l'Institut de Deltebre (Baix Ebre) com a centre de referència en cas de no construir-se l'institut escola de Sant Jaume d'Enveja (Montsià) i sobre el garantiment del servei de menjador (Tram. 250-00106/09)

  Debat i votació.

 • 48

  Proposta de resolució sobre la construcció de l'Escola Els Quatre Vents, a Canovelles (Vallès Oriental) (Tram. 250-00186/09)

  Debat i votació.