Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'actuació del seu departament amb relació als incidents de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 (Tram. 354-00037/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operació de desallotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 (Tram. 354-00038/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operació de desallotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona i d'altres llocs de Catalunya del 27 de maig de 2011 (Tram. 354-00039/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la comissió corresponent amb el conseller d'Interior sobre la intervenció dels Mossos d'Esquadra a la plaça de Catalunya de Barcelona el 27 de maig de 2011 (Tram. 354-00040/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les operacions policials a la plaça de Catalunya de Barcelona i a la plaça de Ricard Vinyes de Lleida del 27 de maig de 2011 (Tram. 355-00035/09)

  Felip Puig i Godes, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre la intervenció policial a la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011 (Tram. 354-00041/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Joaquim Llena i Cortina, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre l'operació policial de desallotjament de la plaça de Catalunya de Barcelona del 27 de maig de 2011

  Sessió informativa.