Comissió de Benestar, Família i Immigració

Dia:
Dimarts, 7 de juny de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 7

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 45/VIII, sobre l'aplicació de la legislació en matèria de persones en situació de dependència (Tram. 250-00309/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la millora de l'accessibilitat dels caixers automàtics per a la gent gran (Tram. 250-00275/09)

  Debat i votació.

 • 9

  Compareixença del director general per a la Immigració davant la Comissió de Benestar, Família i Immigració per a informar sobre la política d'immigració (Tram. 357-00010/09)

  Compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre la no-aplicació del Decret 109/2011, relatiu a la pròrroga dels pressupostos per al 2010, als centres d'acolliment de menors i d'atenció residencial (Tram. 250-00145/09)

  Debat i votació.

 • 11

  Proposta de resolució sobre el reinici del procés d'adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central (Tram. 250-00140/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 12

  Proposta de resolució sobre la no-aplicació de la reducció de personal a la residència La Mercè, de Tarragona (Tram. 250-00148/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.