Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 2

    Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut

    Incorporació de membres de la Comissió especialistes

  • 2

    Sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Benestar Social i Família per a informar sobre els objectius i les actuacions que ha d'impulsar en l'àmbit de les polítiques adreçades als joves (Tram. 355-00014/09)

    Sessió informativa.