Comissió de Justícia

Dia:
Dijous, 9 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'increment de mitjans per als casos de violència masclista i sobre la creació de jutjats de violència sobre la dona a Tarragona i Figueres (Tram. 250-00134/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 32, 40; esmenes: BOPC, 57, 137)

 • 12

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00001/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 17

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00006/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 23

  Proposta de compareixença d'Isidre Fainé, president de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00012/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Agnès Pardell Veà, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 25

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00015/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 26

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00016/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 27

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00018/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 28

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00019/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 31

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00023/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 32

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00024/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 35

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00027/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 36

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00029/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 37

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Serveis Bancaris amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00030/09)

  Carmen de Rivera i Pla, del Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 40

  Proposta de compareixença d'Adrià Alemany, portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00033/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 44

  Proposta de compareixença d'una representació de l'OCUC amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00038/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 50

  Proposta de compareixença d'Adrià Alemany, economista i portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00046/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 54

  Proposta de compareixença d'una representació de l'OCUC amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00051/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 60

  Proposta de compareixença d'Adrià Alemany, economista i portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00059/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 64

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00064/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 74

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00076/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 75

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00077/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 76

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00078/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 80

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00082/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 104

  Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en defensa de les Caixes d'Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00106/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 107

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00109/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 108

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00110/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 109

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00111/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 113

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00115/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 137

  Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes d'Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00139/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 150

  Proposta de compareixença d'Ignasi Faura Ventosa, portaveu de la Plataforma en Defensa de les Caixes d'Estalvi, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00152/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 152

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00154/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 153

  Proposta de compareixença d'una representació de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00155/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 154

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances d'Espanya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00156/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 155

  Proposta de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00157/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 158

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00160/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 159

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00161/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Meritxell Roigé i Pedrola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 186

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana d'Economia, de l'Institut d'Estudis Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00090/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 187

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00091/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 188

  Proposta de compareixença d'una representació del Cercle d'Economia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00092/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 189

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00093/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 190

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00094/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 191

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00187/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 192

  Proposta de compareixença del president de la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00175/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 193

  Proposta de compareixença del portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura a Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00176/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 194

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00177/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 195

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00177/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 196

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00179/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 197

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis de Procuradors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00180/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 198

  Proposta de compareixença de Jordi Nieva Fenoll, professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00181/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 199

  Proposta de compareixença de Lluís Caballol, professor titular de dret processal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00182/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 200

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00177/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 201

  Proposta de compareixença de Lluís Puig i Ferriol, catedràtic emèrit de dret civil, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00184/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 202

  Proposta de compareixença de Manuel Serra Domínguez, catedràtic de dret processal, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00185/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 203

  Proposta de compareixença de Lluís Caballol Angelats, professor titular de dret processal, amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00182/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 204

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya (Tram. 352-00187/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 205

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i el millorament de les retribucions dels lletrats del torn d'ofici (Tram. 250-00336/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 206

  Proposta de compareixença de Miguel Martín, president de l'Associació Espanyola de Banca, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00013/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 207

  Proposta de compareixença d'una representació del Cercle d'Economia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00092/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 208

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00093/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 209

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00094/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 210

  Proposta de compareixença d'Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00095/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 211

  Proposta de compareixença d'Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d'economia de l'empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00142/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 212

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00097/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 213

  Proposta de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00144/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 214

  Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00099/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 215

  Proposta de compareixença de Xavier Freixas i Dargallo, catedràtic d'economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00146/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 216

  Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d'organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00074/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 217

  Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00036/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 218

  Proposta de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00103/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 219

  Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, director general de l'Institut d'Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00104/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 220

  Proposta de compareixença de Xavier Adsara, president de l'Institut d'Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00104/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 221

  Proposta de compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00107/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 222

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00005/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 223

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 224

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00080/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 225

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00081/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 226

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00083/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 227

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00013/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 228

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 229

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00073/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 230

  Proposta de compareixença d'una representació de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00087/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 231

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00088/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 232

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00089/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 233

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana d'Economia, de l'Institut d'Estudis Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00090/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 234

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00091/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 235

  Proposta de compareixença d'una representació del Cercle d'Economia amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00092/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 236

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Economistes de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00093/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 237

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Subhastadors Públics Jurats i Taxadors amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00094/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 238

  Proposta de compareixença d'Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00095/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 239

  Proposta de compareixença d'Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d'economia de l'empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00142/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 240

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00097/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 241

  Proposta de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00144/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 242

  Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00099/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 243

  Proposta de compareixença de Xavier Freixas Dargallo, catedràtic d'economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00146/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 244

  Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d'organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00074/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 245

  Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00036/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 246

  Proposta de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00103/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 247

  Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, director general de l'Institut d'Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00104/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 248

  Proposta de compareixença de Xavier Adsara, president de l'Institut d'Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00104/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 249

  Proposta de compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00107/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 250

  Proposta de compareixença d'Eduard Berenguer i Comas, catedràtic de teoria econòmica de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00095/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 251

  Proposta de compareixença d'Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d'economia de l'empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00142/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 252

  Proposta de compareixença de Sergio Nasarre-Aznar, doctor en dret europeu i màster en economia immobiliària, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00097/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 253

  Proposta de compareixença de José García-Montalvo, catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00144/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 254

  Proposta de compareixença d'Oriol Amat Salas, catedràtic d'economia financera i comptabilitat de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00099/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 255

  Proposta de compareixença de Xavier Freixas Dargallo, catedràtic d'economia financera de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00146/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 256

  Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d'organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00074/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 257

  Proposta de compareixença de Martí Batllori Bas, professor associat de dret mercantil de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00036/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 258

  Proposta de compareixença de Josep Maria Coronas Guinart, advocat, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00103/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 259

  Proposta de compareixença de Josep Soler Albertí, director general de l'Institut d'Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00104/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 260

  Proposta de compareixença de Xavier Adsara, president de l'Institut d'Estudis Financers, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00104/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 261

  Proposta de compareixença de Raquel Alastruey García, magistrada del Jutjat de Primera Instància número 52 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00107/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 262

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 263

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00080/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 264

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00083/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 265

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00013/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 266

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 267

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00073/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 268

  Proposta de compareixença d'una representació de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00087/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 269

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00088/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 270

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00089/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 271

  Proposta de resolució sobre la presentació d'un projecte de llei de creació de cossos de funcionaris de l'Administració de justícia dependents de la Generalitat (Tram. 250-00129/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 272

  Proposta de resolució sobre el desplegament de l'article 108 de l'Estatut i sobre les indemnitzacions que perceben els jutges de pau (Tram. 250-00131/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 273

  Proposta de resolució sobre l'ús del català a l'Administració de justícia (Tram. 250-00235/09)

  Debat i votació.

 • 274

  Proposta de resolució sobre la cobertura de places vacants del personal de l'Administració de Justícia (Tram. 250-00247/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 275

  Proposta de resolució sobre el proveïment de les places de funcionaris de presons i el manteniment dels interins (Tram. 250-00253/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 276

  Proposta de resolució sobre la creació d'un jutjat mercantil al partit judicial de Reus (Baix Camp) (Tram. 250-00264/09)

  Debat i votació.

 • 277

  Proposta de resolució sobre la implantació de l'oficina judicial (Tram. 250-00273/09)

  Debat i votació.

 • 278

  Proposta de resolució sobre el desenvolupament del programa e-justícia.cat i la generalització de l'expedient electrònic (Tram. 250-00274/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 279

  Proposta de resolució sobre l'increment del nivell de retribució dels advocats que presten el servei d'assistència jurídica gratuïta (Tram. 250-00280/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 280

  Proposta de compareixença d'una representació de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00002/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 281

  Proposta de compareixença d'una representació de Comissions Obreres amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00002/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 282

  Proposta de compareixença d'una representació de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00004/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 283

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00005/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 284

  Proposta de compareixença d'una representació de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00007/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 285

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 286

  Proposta de compareixença del degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00009/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 287

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 288

  Proposta de compareixença de José María Fernández Seijó, magistrat del Jutjat Mercantil número 2 de Barcelona, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00011/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 289

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 290

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00021/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 291

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 292

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00021/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 293

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 294

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00021/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 295

  Proposta de compareixença d'Ada Colau, membre de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals i de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 296

  Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista del grup promotor de la Iniciativa legislativa popular de dació de pagament, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures en l'àmbit hipotecari (Tram. 352-00036/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 297

  Proposta de compareixença de l'Il·lm. Sr. José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat mercantil número 3 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00011/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 298

  Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00039/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 299

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00009/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 300

  Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d'economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00043/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 301

  Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general d'AICEC-adicae, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00005/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 302

  Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00045/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 303

  Proposta de compareixença d'Ada Colau, jurista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 304

  Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00036/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 305

  Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat mercantil número 3 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00011/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 306

  Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00039/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 307

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00009/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 308

  Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d'economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00043/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 309

  Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00005/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 310

  Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d'execució que afecten l'habitatge habitual (Tram. 352-00045/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 311

  Proposta de compareixença d'Ada Colau, jurista, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 312

  Proposta de compareixença de Martí Batllori, jurista i membre del grup promotor de la iniciativa legislativa popular sobre la dació de l'immoble com a pagament del deute hipotecari, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00036/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 313

  Proposta de compareixença de José María Fernández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00011/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 314

  Proposta de compareixença del síndic de greuges amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00039/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 315

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi d'Advocats de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00009/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 316

  Proposta de compareixença de Gonzalo Bernardos, vicerector d'economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00043/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 317

  Proposta de compareixença de Jofre Farrés, secretari general de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00005/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 318

  Proposta de compareixença de Guillem Solé, jutge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00045/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 319

  Proposta de compareixença del degà del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 320

  Proposta de compareixença del delegat a Catalunya del Col·legi Nacional de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00073/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 321

  Proposta de compareixença de Benito Arruñada, catedràtic d'organització d'empreses de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a tres propostes per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats sengles proposicions de llei relatives a la dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat (Tram. 352-00074/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 322

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell d'Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00005/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 323

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00008/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 324

  Proposta de compareixença d'una representació de Càritas Diocesana de Barcelona amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00080/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 325

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Hipotecària Espanyola amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00081/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 326

  Proposta de compareixença d'una representació del Consell de Persones Consumidores de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00083/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 327

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Associació Espanyola de Banca amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00013/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 328

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00010/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 329

  Proposta de compareixença d'una representació del Col·legi de Registradors de Catalunya amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00073/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 330

  Proposta de compareixença d'una representació de la Pimec amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00087/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 331

  Proposta de compareixença d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00088/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 332

  Proposta de compareixença d'una representació de l'Ateneu Barcelonès amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00089/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 333

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Catalana d'Economia, de l'Institut d'Estudis Catalans, amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00090/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.

 • 334

  Proposta de compareixença d'una representació de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País amb relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2000, d'enjudiciament civil (Tram. 352-00091/09)

  Debat i votació de la proposta de compareixença.