Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 8 de juny de 2011
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 3

  Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió:

  • 3.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els canals emprats per a informar els treballadors de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) de la pèrdua dels llocs de treball (Tram. 311-00030/09)

   Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 13)

  • 3.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el motiu d'haver acceptat el tancament de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00031/09)

   Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 13)

  • 3.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'assoliment d'acords amb Yamaha amb relació al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) sense haver-hi expedient de regulació d'ocupació ni tenir-ne coneixement el comitè d'empresa (Tram. 311-00032/09)

   Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 13)

  • 3.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses que ha mantingut amb el comitè d'empresa de la planta de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00033/09)

   Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 14)

  • 3.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el procés negociador amb la direcció internacional de Yamaha amb relació al tancament de la planta de l'empresa a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00034/09)

   Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 14)

  • 3.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords assolits amb Yamaha abans del 26 de gener amb relació al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00035/09)

   Anna Simó i Castelló, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Sergi de los Ríos i Martínez, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

   Substanciació.

   (Text presentat: BOPC, 17, 14)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses mantingudes pel conseller d'Empresa i Ocupació amb la direcció internacional i catalana de Yamaha (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els acords assolits pel Departament d'Empresa i Ocupació amb Yamaha (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions del conseller d'Empresa i Ocupació amb els representants dels treballadors de Yamaha (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per a donar per fet el tancament de la fàbrica de Yamaha a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) abans de la tramitació del tancament per l'autoritat laboral (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons donades per Yamaha al Departament d'Empresa i Ocupació per al tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el futur dels treballadors de Yamaha que es traslladaran a la factoria de l'Estat francès (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les gestions dutes a terme arran de l'anunci de la deslocalització de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conseqüències del tancament de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) en els proveïdors (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els contactes amb el Ministeri d'Indústria per a evitar la deslocalització de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els motius de Yamaha per a anunciar el tancament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'augment de la plantilla de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) el 2010 (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els ajuts fiscals atorgats per la Generalitat a Yamaha arran de la posada en funcionament de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) del 1992 ençà (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l'existència d'un pla de recol·locació dels treballadors afectats pel trasllat de la fàbrica de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses mantingudes amb la direcció de Yamaha per a evitar la deslocalització de la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la viabilitat de la planta de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 19

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre la situació de Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 355-00032/09)

  Sessió informativa.

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les converses amb directius de Yamaha que ha mantingut el conseller d'Empresa i Ocupació (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 21

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el coneixement que tenia abans del 26 de gener dels plans de Yamaha de deslocalitzar la planta de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.

 • 22

  Sessió informativa de la Comissió d'Empresa i Ocupació amb el conseller d'Empresa i Ocupació sobre el tancament de l'empresa Yamaha de Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) i sobre les accions per a afrontar la situació del sector (Tram. 355-00032/09)

  Sessió informativa.

 • 23

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les raons per les quals no s'ha reunit amb els representants dels treballadors de l'aeroport de Reus per a parlar de la possible marxa de Ryanair (Tram. 311-00028/09)

  Substanciació.