Junta de Portaveus

Dia:
Dimarts, 7 de juny de 2011
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de mesa

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

 • 2

  Dia i ordre del dia de la propera sessió plenària.

 • 3

  Dia i hora per a substanciar les preguntes orals.

 • 4

  Proposició de llei de prohibició de la bandera espanyola (Tram. 202-00048/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 76, 15)

 • 5

  Proposició de llei de creació del Penedès com a vegueria (Tram. 202-00051/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Jaume Domingo i Planas, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gerard M. Figueras i Albà, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Llorens i Garcia, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Pere Regull i Riba, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Tramitació de la Proposició de llei.

  (Text presentat: BOPC, 76, 21)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 9/IX i sobre les gestions per a mantenir la producció d'Ossa Motor a Catalunya (Tram. 250-00436/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jaume Collboni Cuadrado, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 42)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la renovació dels contractes programa de l'Institut Català de les Dones amb els ens locals per a garantir la continuïtat dels serveis d'atenció i informació a les dones (Tram. 250-00437/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Laia Ortiz Castellví, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 43)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la redacció del Pla director urbanístic de les infraestructures de transport a la comarca del Maresme (Tram. 250-00438/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 44)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un codi de bones pràctiques administratives (Tram. 250-00439/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 45)

 • 10

  Proposta de resolució sobre els preus dels productes venuts als economats dels centres penitenciaris (Tram. 250-00440/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 46)

 • 11

  Proposta de resolució sobre la senyalització de Badia del Vallès (Vallès Occidental) a les sortides i als carrils de desacceleració de la carretera C-58 (Tram. 250-00441/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 46)

 • 12

  Proposta de resolució sobre el reallotjament de les famílies afectades per la reforma del barri de la Catalana, de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (Tram. 250-00442/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Pere Aragonès i Garcia, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 47)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció del nou edifici de l'Escola Marta Mata del Vendrell (Baix Penedès) (Tram. 250-00443/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 47)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el projecte constructiu i l'execució de les obres dels nous accessos sud, viari i ferroviari, al port de Barcelona (Tram. 250-00444/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 48)

 • 15

  Proposta de resolució sobre les actuacions per a evitar el tancament o la deslocalització d'Ossa Motor i sobre les mesures de suport al sector de la motocicleta (Tram. 250-00445/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 48)

 • 16

  Proposta de resolució sobre la matriculació dels alumnes de l'escola d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès) a l'institut de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al SES de Begues (Baix Llobregat) (Tram. 250-00446/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 49)

 • 17

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels drets de les famílies que han preinscrit els seus fills a l'institut Mediterrània del Masnou (Maresme) (Tram. 250-00447/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 50)

 • 18

  Proposta de resolució sobre l'inici de les obres de construcció de l'Escola Nova de Cervelló (Baix Llobregat) (Tram. 250-00448/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 50)

 • 19

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Alt Urgell (Tram. 250-00449/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 51)

 • 20

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Alta Ribagorça (Tram. 250-00450/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 51)

 • 21

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Cerdanya (Tram. 250-00451/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 52)

 • 22

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà - Pallars Sobirà (Tram. 250-00452/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 53)

 • 23

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Hospitalet i el Prat de Llobregat (Tram. 250-00453/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 53)

 • 24

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Camp (Tram. 250-00454/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 54)

 • 25

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Penedès (Tram. 250-00455/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 54)

 • 26

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Tarragonès (Tram. 250-00456/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 55)

 • 27

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Alt Empordà (Tram. 250-00457/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 55)

 • 28

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà (Tram. 250-00458/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 56)

 • 29

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Gironès - Pla de l'Estany - Selva Interior (Tram. 250-00459/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 57)

 • 30

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de Lleida (Tram. 250-00460/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 57)

 • 31

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Bages - Solsonès (Tram. 250-00461/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 58)

 • 32

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Berguedà (Tram. 250-00462/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 58)

 • 33

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut d'Osona (Tram. 250-00463/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Judit Carreras Tort, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 59)

 • 34

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Alt Penedès (Tram. 250-00464/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 60)

 • 35

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Garraf (Tram. 250-00465/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 60)

 • 36

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Anoia (Tram. 250-00466/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 61)

 • 37

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Maresme (Tram. 250-00467/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 61)

 • 38

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Barcelonès (Tram. 250-00468/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 62)

 • 39

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Alt Maresme i la Selva Marítima (Tram. 250-00469/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Consol Prados Martínez, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 63)

 • 40

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat (Tram. 250-00470/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 63)

 • 41

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral (Tram. 250-00471/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 64)

 • 42

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Nord (Tram. 250-00472/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 64)

 • 43

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Montseny (Tram. 250-00473/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 65)

 • 44

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Vallès (Tram. 250-00474/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 66)

 • 45

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Oriental Sector Central (Tram. 250-00475/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 66)

 • 46

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Est (Tram. 250-00476/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 67)

 • 47

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Vallès Occidental Oest (Tram. 250-00477/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 67)

 • 48

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de la Garrotxa (Tram. 250-00478/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 68)

 • 49

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Ripollès (Tram. 250-00479/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Esteve Pujol Badà, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 69)

 • 50

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Altebrat (Tram. 250-00480/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 69)

 • 51

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Baix Ebre (Tram. 250-00481/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 70)

 • 52

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut del Montsià (Tram. 250-00482/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 70)

 • 53

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent del Govern Territorial de Salut de l'Alt Camp i la Conca de Barberà (Tram. 250-00483/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 71)

 • 54

  Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Comissió Permanent i la Junta General del Consorci Sanitari de Barcelona (Tram. 250-00484/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Rocío Martínez-Sampere Rodrigo, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 72)

 • 55

  Proposta de resolució sobre el garantiment de la dotació pressupostària a l'Agència Catalana de l'Aigua per a dur a terme actuacions de correcció hidrològica al riu Tenes (Tram. 250-00485/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 72)

 • 56

  Proposta de resolució sobre el requeriment a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè dugui a terme diverses actuacions al delta de la Tordera (Tram. 250-00486/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 73)

 • 57

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la sisena hora a les escoles (Tram. 250-00487/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Daniel Font i Cardona, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 74)

 • 58

  Proposta de resolució sobre la inclusió als pressupostos del 2011 d'una dotació per al compliment del Pla de millora hidràulica i ambiental al riu Tenes (Tram. 250-00488/09)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 74)

 • 59

  Proposta de resolució sobre el compliment de la normativa d'estalvi i eficiència energètica en els edificis (Tram. 250-00489/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 75)

 • 60

  Proposta de resolució sobre l'ús de combustibles renovables alternatius i sobre la substitució progressiva de les centrals tèrmiques convencionals per les de cicle combinat (Tram. 250-00490/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 76)

 • 61

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla específic de foment del transport públic (Tram. 250-00491/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 76)

 • 62

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un pla d'estalvi i eficiència energètica (Tram. 250-00492/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 77)

 • 63

  Proposta de resolució sobre el coneixement de la situació d'Alstom i sobre les actuacions per a garantir la continuïtat de l'empresa (Tram. 250-00493/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 78)

 • 64

  Proposta de resolució sobre la inclusió en el pressupost del 2011 d'una partida pressupostària per a l'execució de les obres del nou centre d'atenció primària de la Mina, a Sant Adrià de Besòs (Barcelonès) (Tram. 250-00494/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Caterina Mieras i Barceló, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 79)

 • 65

  Proposta de resolució sobre el manteniment dels serveis i els recursos de l'Hospital de Mataró i sobre el funcionament del Consorci Hospitalari de Mataró (Tram. 250-00495/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 79)

 • 66

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un institut a la Vinyota, a Mollet del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 250-00496/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 80)

 • 67

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'una llei de declaració del parc natural de la conca lacustre de Banyoles (Pla de l'Estany) (Tram. 250-00497/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 81)

 • 68

  Proposta de resolució sobre el compliment del conveni signat amb l'Agència de Residus de Catalunya i l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) per al tancament del dipòsit controlat de residus de les Valls (Tram. 250-00498/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 82)

 • 69

  Proposta de resolució sobre l'ampliació de l'horari d'atenció del centre d'atenció primària de Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) (Tram. 250-00499/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 82)

 • 70

  Proposta de resolució sobre l'inici del procés d'adjudicació de les obres per a la construcció de la residència i centre de dia Sabadell Parc Central (Tram. 250-00500/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jordi Miralles i Conte, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

  (Text presentat: BOPC, 76, 83)

 • 71

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un conveni entre el Consell de Seguretat Nuclear i la Generalitat per a revisar els criteris d'autorització d'explotació de les centrals nuclears i sobre el traspàs dels fons per residus radioactius que es paguen a ENRESA (Tram. 250-00501/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 72

  Proposta de resolució sobre la subscripció d'un conveni marc de col·laboració entre el Departament d'Interior i el Ministeri de l'Interior en matèria de seguretat nuclear (Tram. 250-00502/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 73

  Proposta de resolució sobre l'impuls i el garantiment de les actuacions del servei d'informació i assessorament sobre el deute hipotecari i la seva col·laboració amb els ens locals i financers (Tram. 250-00503/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 74

  Proposta de resolució sobre la prolongació de la línia 8 de rodalia fins a Vilafranca del Penedès i sobre l'increment de la freqüència de pas de trens (Tram. 250-00504/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Roberto E. Labandera Ganachipi, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 75

  Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal laboral de l'Administració de la Generalitat (Tram. 250-00505/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 76

  Proposta de resolució sobre la publicació en el DOGC de les modificacions de la relació de llocs de treball del personal eventual de l'Administració de la Generalitat (Tram. 250-00506/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 77

  Proposta de resolució sobre la retirada de les restes d'obres, maquinària i línies elèctriques de la desembocadura i del delta de la Tordera pertanyents a la primera fase de construcció de la dessaladora de Blanes (Selva) (Tram. 250-00507/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 78

  Proposta de resolució sobre les mesures per a garantir la programació quirúrgica del servei de cirurgia maxil·lofacial de l'Hospital Universitari Joan XXIII, de Tarragona (Tram. 250-00508/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació de la Proposta de resolució.

 • 79

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei d'enjudiciament criminal (Tram. 270-00010/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Tramitació del Projecte de llei.

 • 80

  Atribució de la presidència de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (Tram. 408-00006/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus.

 • 81

  Composició de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (Tram. 408-00007/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus.

 • 82

  Proposta de calendari dels debats de totalitat de les seccions pressupostàries (reg. 13943)

 • 83

  Altres qüestions.

 • 84

  Preguntes amb resposta oral en el Ple.

 • 85

  Homenatge en memòria de l'exdiputat Jordi Solé i Tura

 • 86

  Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2011 (Tram. 200-00005/09)

  Govern de la Generalitat

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat i votació de les esmenes a la totalitat

  (Text presentat: BOPC, 78, 3)

 • 87

  Projecte de llei de mesures fiscals i financeres (Tram. 200-00006/09)

  Govern de la Generalitat

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat i votació del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 79, 3)

 • 88

  Proposició de llei de simplificació i racionalització de l'Administració pública de la Generalitat, en especial de les agències (Tram. 202-00010/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 16, 10)

 • 89

  Proposició de llei del protectorat respecte de les fundacions i associacions d'utilitat pública (Tram. 202-00014/09)

  Grup Parlamentari Socialista

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 19, 9)

 • 90

  Proposició de llei de consultes populars per via no de referèndum (Tram. 202-00017/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 23, 8)

 • 91

  Proposició de llei de mesures urgents per a l'habitatge (Tram. 202-00018/08)

  Chakir El Homrani Lesfar//Comissió Promotora/José Garcia Pinteño//Comissió Promotora/Sílvia Abad Moreno//Comissió Promotora/Daniel Barajas Navarro//Comissió Promotora/Rosa Jiménez Pérez//Comissió Promotora/Maite Garcia Zafra//Comissió Promotora/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (: BOPC, 60, 50)

 • 92

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret llei 3/2010, del 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen general de l'impost de transmissions patrimonials (Tram. 202-00021/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 14)

 • 93

  Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a demarcació veguerial (Tram. 202-00022/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 32, 9)

 • 94

  Proposició de llei d'addició de l'apartat 2 de l'article 58 de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions (Tram. 202-00023/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 16)

 • 95

  Proposició de llei de modificació de l'article 4 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i de modificació de l'article 1 del Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana (Tram. 202-00025/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 10)

 • 96

  Proposició de llei de dació en pagament de l'habitatge personal o familiar hipotecat amb alliberament del deute pendent garantit amb hipoteca (Tram. 202-00026/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 37, 14)

 • 97

  Proposició de llei de modificació de l'article 5 del Decret llei 3/2010, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, pel que fa a la determinació del tipus de gravamen general de l'impost d'actes jurídics documentats (Tram. 202-00029/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 44, 14)

 • 98

  Proposició de llei de mesures de protecció i suport de les famílies nombroses (Tram. 202-00033/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 10)

 • 99

  Proposició de llei de modificació de la disposició final de la Llei 28/2010, del 3 d'agost, de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00035/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 18)

 • 100

  Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008 (Tram. 202-00036/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 47, 20)

 • 101

  Proposició de llei per la qual s'estableix l'aplicació a l'Ajuntament de Reus del règim d'organització dels municipis de gran població (Tram. 202-00038/09)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Grup Parlamentari Socialista; Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència; Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 70, 26)

 • 102

  Proposició de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural (Tram. 202-00039/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Boada Masoliver, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 19)

 • 103

  Proposició de llei de modificació dels articles 20, 21 i 22.1 del Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya (Tram. 202-00040/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 62)

 • 104

  Proposició de llei de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d'agost, de vegueries, sobre el sistema d'elecció dels consells de vegueria (Tram. 202-00041/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 64)

 • 105

  Proposició de llei de protecció civil de Catalunya (Tram. 202-00042/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 66)

 • 106

  Proposició de llei dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat (Tram. 202-00043/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 106)

 • 107

  Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 202-00059/08)

  Anna Comas Marine//Comissió Promotora/Eric Llacuna Ines//Comissió Promotora/Mariano López Garcia//Comissió Promotora/Carme Mas Morillas//Comissió Promotora/Rafael Martin Ribas//Comissió Promotora/Esther Nin Camps//Comissió Promotora/Mateu Piñol Carrió//Comissió Promotora/Carme Valls Llobet//Comissió Promotora/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (: BOPC, 407, 88)

 • 108

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació dels apartats u i dos de l'article 91 de la Llei 37/1992, del 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit (Tram. 270-00003/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; M. Dolors Montserrat i Culleré, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors López Aguilar, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alicia Alegret Martí, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Jordi Cornet i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pere Calbó i Roca, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Juan Bertomeu i Bertomeu, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael Luna Vivas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Pedro Chumillas Zurilla, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Llobet Navarro, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Rafael López i Rueda, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José Antonio Coto Roquet, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 27, 45)

 • 109

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa (Tram. 270-00005/09)

  Subgrup Parlamentari Ciutadans

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 52, 82)

 • 110

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (Tram. 270-00006/09)

  Subgrup Parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 165)

 • 111

  Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 2/2011, d'economia sostenible (Tram. 270-00007/09)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple del debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 57, 166)

 • 112

  Procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent al 2008 (Tram. 257-00001/09)

  Joan Colom i Naval, Síndic Major

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del Ple.

  (Compte General: BOPC, 9, 3)

 • 113

  Procediment per a elegir un membre del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (Tram. 285-00004/08)

  Ramon Font Bové, President

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 114

  Procediment per a designar sis membres del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 286-00001/09)

  Enric Marín i Otto, President

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 115

  Procediment per a designar setze membres del Consell Assessor de Continguts i de Programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 284-00001/09)

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 116

  Procediment per a la designació de tres vocals del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya (Tram. 284-00004/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 117

  Procediment per a elegir el director o directora de l'Oficina Antifrau de Catalunya (Tram. 284-00005/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 118

  Procediment per a elegir dos membres del Consell de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (Tram. 284-00006/09)

  Junta de Portaveus

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 119

  Procediment per a elegir sis membres del Consell Assessor de l'Institut Català de Finances (Tram. 284-00046/08)

  Grup Mixt

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a l'inici del procediment.

 • 120

  Procediment per a designar una terna per al nomenament d'un magistrat o magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Tram. 284-00048/08)

  //Consell General del Poder Judicial/

  Criteri de la Junta de Portaveus en relació a la inclusió a l'ordre del dia del proper Ple.

  (Proposta de candidats: BOPC, 76, 24)

 • 121

  Interpel·lacions, si escau.