Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 9 de juny de 2011
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de les obres de construcció, reforma i millora dels hospitals públics (Tram. 250-00167/09)

  Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Josep Enric Millo i Rocher, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Eva García i Rodríguez, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 58; esmenes: BOPC, 57, 143)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el manteniment i la consolidació del Servei de Cardiologia i de la Unitat d'Hemodinàmica i Cirurgia Cardíaca de l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona (Tram. 250-00210/09)

  Grup Parlamentari Socialista; Josep M. Sabaté Guasch, del Grup Parlamentari Socialista; Marina Geli i Fàbrega, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 42; esmenes: BOPC, 70, 28)

 • 13

  Proposta de resolució sobre la construcció d'un nou hospital a Tarragona (Tram. 250-00169/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 14

  Proposta de resolució sobre els serveis de pediatria de l'equip d'atenció primària Gatassa (Mataró 6), al CAP El Maresme, de Mataró (Tram. 250-00156/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 15

  Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de la part nova de l'Hospital de Sant Bernabé, de Berga (Tram. 250-00139/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica davant la Comissió de Salut perquè exposi el document de consens sobre el tabaquisme (Tram. 356-00103/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Proposta de resolució sobre l'assignació d'un vehicle d'assistència mèdica d'intervenció ràpida a Ponts (Noguera) (Tram. 250-00163/09)

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme davant la Comissió de Salut perquè exposi el document de consens sobre el tabaquisme (Tram. 356-00103/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Compareixença del director general de l'Agència de Qualitat d'Internet davant la Comissió de Salut per a explicar el resultat de l'estudi sobre l'anorèxia i la bulímia a Internet (Tram. 357-00048/09)

  Compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears davant la Comissió de Salut per a donar a conèixer la institució i els seus objectius (Tram. 356-00103/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Societat Catalana de Dret Sanitari davant la Comissió de Salut per a donar a conèixer la institució i els seus objectius (Tram. 356-00103/09)

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Compareixença de la directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia davant la Comissió de Salut per a explicar el resultat de l'estudi sobre l'anorèxia i la bulímia a Internet (Tram. 357-00048/09)

  Compareixença.