Agenda parlamentària

Gener de 2020

Dissabte, 4

13:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/01/2020)

13:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/01/2020)

16:05h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/01/2020)

17:00h

Ple del Parlament

Sessió extraordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/01/2020)

19:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària. En acabar la compareixença del president

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/01/2020)

19:05h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/01/2020)

20:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/01/2020)

Dilluns, 13

09:45h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 10/01/2020)

Dimarts, 14

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/01/2020)

10:45h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/01/2020)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 10/01/2020)

Dimecres, 15

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/01/2020)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/01/2020)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/01/2020)

11:00h

Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/01/2020)

15:00h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/01/2020)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/01/2020)

15:00h

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/01/2020)

18:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària. En acabar la sessió de la CMAS

Sala 3

(Aparició al web: 09/01/2020)

Dijous, 16

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/01/2020)

10:00h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 10/01/2020)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/01/2020)

15:00h

Ponència: Prop. de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:30h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/01/2020)

Divendres, 17

10:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 15/01/2020)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 10/01/2020)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 16/01/2020)

Dilluns, 20

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/01/2020)

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 14/01/2020)

17:00h

Intergrup del Poble Gitano

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/01/2020)

Dimarts, 21

09:30h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/01/2020)

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/12/2019)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/01/2020)

10:05h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/02/2020)

11:00h

Mesa Ampliada

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

12:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 21/01/2020)

Dimecres, 22

14:00h

Ponència: Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 2

(Aparició al web: 17/01/2020)

Dijous, 23

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 22/01/2020)

Divendres, 24

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 22/01/2020)

Dilluns, 27

12:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 24/01/2020)

15:00h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/02/2020)

16:25h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/01/2020)

Dimarts, 28

09:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 20/01/2020)

Dimecres, 29

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2020)

10:00h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2020)

12:30h

Comissió d'Economia i Hisenda

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 24/01/2020)

16:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 27/01/2020)

18:30h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/01/2020)

Dijous, 30

10:30h

Ponència: Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 27/01/2020)

Divendres, 31

10:00h

Comissió d'Educació

Sessió específica

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

10:00h

Comissió de Cultura

Sessió específica

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió específica

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 30/01/2020)