Comissió d'Economia i Hisenda

Dia:
Dimecres, 15 de gener de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la inversió d'impacte social i l'emprenedoria social (Tram. 250-00640/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 255, 32; esmenes: BOPC, 302, 14)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l'habitatge (Tram. 250-00678/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sergio Sanz Jiménez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 66)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (Tram. 250-00901/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 388, 87)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'avaluació econòmica i social de l'impacte de les deduccions autonòmiques de l'impost sobre la renda de les persones físiques (Tram. 250-00935/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 23; esmenes: BOPC, 494, 30)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Economia i Hisenda amb el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda sobre la revocació de l'autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l'empresa Hard Rock BCN IR (Tram. 354-00209/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Tributs i Jocs davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre la llicència de joc a Hard Rock al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (Tram. 356-00655/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Marcel Coderch i Collell, president de l'Autoritat Catalana de la Competència, davant la Comissió d'Economia i Hisenda perquè informi sobre els perjudicis a la lliure competència de la campanya de l'Assemblea Nacional Catalana "Consum estratègic" (Tram. 356-00567/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.