Comissió de Territori

Dia:
Dimecres, 15 de gener de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Fabricants Espanyols de Llanes Minerals Aïllants davant la Comissió de Territori per a presentar els estudis sobre la qualitat de la construcció mediambiental i energètica (Tram. 357-00611/12)

  Comissió de Territori

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aturada de la prolongació de l'autopista C-32 (Tram. 250-01005/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 19; esmenes: BOPC, 479, 9)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix Estac amb la N-260 (Tram. 250-01006/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 21; esmenes: BOPC, 479, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'anunci del tancament de la base de Ryanair a l'aeroport de Girona (Tram. 250-01012/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 448, 7; esmenes: BOPC, 479, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram entre Lleida i Àger (Tram. 250-01013/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 448, 8)

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la revocació de l'autorització per a instal·lar i explotar un casino al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou a l'empresa Hard Rock BCN IR (Tram. 354-00208/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la negociació de l'acord entre Ryanair i els treballadors de l'aeroport de Girona (Tram. 354-00215/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Infraestructures i Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè presenti l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025 (Tram. 356-00656/12)

  Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.