Comissió d'Interior

Dia:
Dimecres, 15 de gener de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució de reconeixement als funcionaris i voluntaris que han participat en l'extinció de l'incendi de la Ribera d'Ebre (Tram. 250-00927/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 15)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la impossibilitat del Cos de Mossos d'Esquadra de garantir la seguretat ciutadana (Tram. 250-00928/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 16; esmenes: BOPC, 437, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el trasllat de presos i la vigilància perimetral de les presons (Tram. 250-00929/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 17; esmenes: BOPC, 437, 21)

 • 4

  Proposta de resolució sobre mesures urgents per a garantir la seguretat ciutadana i erradicar la venda il·legal a l'espai públic a Roses (Tram. 250-00940/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 29; esmenes: BOPC, 437, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la creació d'una bossa d'hores estructurals al Cos de Mossos d'Esquadra (Tram. 250-00946/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 37; esmenes: BOPC, 437, 26)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el manteniment de la seguretat a les vies de comunicació davant les actuacions de grups separatistes que la posen en perill (Tram. 250-00948/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 412, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre la dotació d'agents del Cos de Mossos d'Esquadra destinats a casos de violència masclista (Tram. 250-00950/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 412, 34; esmenes: BOPC, 463, 4)

 • 8

  Proposta de resolució sobre la necessitat de mantenir el dispositiu Toga i el respecte a la justícia (Tram. 250-00953/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 19)

 • 9

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre els incidents que van tenir lloc a la plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona l'11 de desembre de 2019 (Tram. 354-00216/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 10

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre les mesures adoptades en l'incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 354-00221/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 11

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Interior amb el conseller d'Interior sobre el protocol per a evitar contaminacions en casos d'accidents en plantes químiques (Tram. 354-00222/12)

  Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'Isabel Tapia i Manuel Peinado, representants de l'Associació de Policies LGTBI+ Gaylespol, davant la Comissió d'Interior perquè informin sobre les funcions i les activitats de l'Associació (Tram. 356-00658/12)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d'Interior i els representants sindicals dels mossos d'esquadra (Tram. 356-00667/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença del secretari general d'Interior davant la Comissió d'Interior perquè informi sobre la reunió del 9 de desembre de 2019 entre el Departament d'Interior i els representants sindicals dels mossos d'esquadra (Tram. 356-00668/12)

  Matías Alonso Ruiz, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.