Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Dia:
Dimecres, 15 de gener de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'incendi de la planta de Montornès del Vallès i les accions preses per l'autoritat ambiental (Tram. 355-00113/12)

  Damià Calvet i Valera, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

  Sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla de sequera de la Generalitat de Catalunya (Tram. 354-00191/12)

  David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment de torrents i rieres que fa l'Agència Catalana de l'Aigua (Tram. 354-00194/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió dels llits dels rius davant els episodis de fortes pluges (Tram. 354-00195/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l'afectació dels vessaments al riu Besòs originats per l'incendi al centre Darpin de l'empresa Ditecsa, de Montornès del Vallès, l'11 de desembre de 2019 i les mesures previstes per a reparar els danys (Tram. 354-00219/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades en l'incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 354-00220/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre la planta de tractament de purins de Juneda (Garrigues) (Tram. 356-00564/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els resultats de les inspeccions ambientals a empreses del Vallès Oriental (Tram. 356-00593/12)

  Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui les mesures preventives adoptades davant l'anunci de fortes pluges i les accions posteriors (Tram. 356-00611/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Manel Torrent Aixa, director de l'Institut Català d'Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre els resultats del Pla d'acció per al desplegament d'infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya 2016-2019 (Tram. 356-00638/12)

  Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència Catalana de l'Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el desastre ecològic provocat per l'incendi de l'empresa Derpin, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 356-00659/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença del director de l'Agència de Residus de Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre el desastre ecològic provocat per l'incendi de l'empresa Derpin, de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 356-00660/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença del director del centre Derpin, de l'empresa Dictesa, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre l'incendi en aquesta empresa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 356-00661/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de l'Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures adoptades en l'incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 356-00663/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director general de l'Agència Catalana de l'Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures adoptades en l'incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Oriental) (Tram. 356-00664/12)

  Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre (Tram. 250-00899/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 85; esmenes: BOPC, 437, 16)

 • 17

  Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els bous com a protagonistes (Tram. 250-00960/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 417, 26)