Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Dia:
Dijous, 16 de gener de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'opacitat de l'agenda del coordinador de polítiques internacionals i la impossibilitat de fer-ne el control polític en seu parlamentària (Tram. 250-00805/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 337, 46)

 • 2

  Proposta de resolució sobre els viatges del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència a l'estranger (Tram. 250-00807/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 337, 49)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la despesa del Govern en viatges durant el seu primer any de mandat (Tram. 250-00838/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 365, 14)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'antisemitisme (Tram. 250-00879/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 382, 23)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre el balanç del Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2015-2018 (Tram. 354-00176/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre l'adequació a la política exterior d'Espanya del Europe Plan (Tram. 354-00212/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre els brífings amb números de l'1 al 12 que s'han compartit amb altres països (Tram. 354-00223/12)

  Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern de l'Estat a Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem (Tram. 356-00591/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del ministre de l'Interior davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre el dispositiu policial per a les mobilitzacions de protesta arran de la sentència del Tribunal Suprem (Tram. 356-00592/12)

  Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Meritxell Serret i Aleu, delegada del Govern davant la Unió Europea, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00595/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Daniel Camós Daurella, delegat del Govern a França, davant la Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre les seves actuacions (Tram. 356-00596/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.