Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 15 de gener de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 202-00037/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substitució de ponent.

  (Text presentat: BOPC, 238, 12)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la pèrdua de 80 milions d'euros de fons europeus pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en el període 2010-2016 (Tram. 354-00198/12)

  Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la manca de recursos i l'impagament a les entitats i els treballadors que duen a terme la protecció de menors com a col·laboradors de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 354-00203/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la investigació de la no utilització dels fons assignats pel Fons Social Europeu entre el 2013 i el 2015 (Tram. 354-00204/12)

  Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la no execució de més de 80 milions d'euros de fons europeus en el període 2013-2015 (Tram. 354-00211/12)

  José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la negociació de l'acord entre Ryanair i els treballadors de l'aeroport de Girona (Tram. 354-00214/12)

  Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè presenti l'estudi "Pobresa intermitent i fragilitat social" corresponent a l'octubre del 2019 (Tram. 356-00635/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Viu Autisme davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la tasca de l'associació per a promoure la inclusió de les persones amb trastorn de l'espectre autista i llurs famílies (Tram. 356-00647/12)

  Saloua Laouaji Faridi, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Montserrat Comas, presidenta de Dispiera, davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè expliqui les actuacions que caldria impulsar per a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (Tram. 356-00648/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels transportistes portuaris (Tram. 250-00783/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 320, 66; esmenes: BOPC, 350, 23)

 • 11

  Proposta de resolució sobre els treballadors jubilats d'Endesa (Tram. 250-00784/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 320, 67)

 • 12

  Proposta de resolució sobre la reducció de les llistes d'espera en les prestacions per a casos de dependència (Tram. 250-00790/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 330, 7; esmenes: BOPC, 376, 5)

 • 13

  Proposta de resolució sobre l'intercanvi de dades socials i sanitàries per a millorar l'atenció a les persones (Tram. 250-00823/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 343, 34; esmenes: BOPC, 392, 9)

 • 14

  Proposta de resolució sobre el finançament de recursos per a les persones sordes (Tram. 250-00827/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 353, 21; esmenes: BOPC, 392, 10)

 • 15

  Proposta de resolució sobre l'accessibilitat del Servei d'Ocupació de Catalunya per a persones amb discapacitat auditiva (Tram. 250-00841/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 365, 17; esmenes: BOPC, 405, 5)

 • 16

  Proposta de resolució sobre el Contracte programa de serveis socials 2020-2024 (Tram. 250-00844/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 365, 20)

 • 17

  Proposta de resolució sobre el nombre de places dels centres ocupacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual (Tram. 250-00882/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 26; esmenes: BOPC, 421, 5)

 • 18

  Proposta de resolució sobre el sistema d'assignació de les places de llar residència en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual (Tram. 250-00884/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 28; esmenes: BOPC, 421, 5)

 • 19

  Proposta de resolució sobre el sistema d'assignació de places de residència en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual (Tram. 250-00885/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 382, 29; esmenes: BOPC, 421, 6)