Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 15 de gener de 2020
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Carŕcter de la sessió:
Sessió ordinŕria

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'establiment d'un control específic de la retribució dels alts cŕrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 250-00905/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; David Mejía Ayra, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 394, 37)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la revocació de la consideració d'Ňmnium Cultural com a entitat cultural (Tram. 250-00933/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 21)

 • 3

  Proposta de resolució sobre els beneficis fiscals de quč gaudeix Plataforma per la Llengua (Tram. 250-00938/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 27)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Institut Nova Histňria (Tram. 250-00941/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 30; esmenes: BOPC, 437, 24)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la defensa de la llibertat de premsa (Tram. 250-00968/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 422, 25)

 • 6

  Proposta de resolució de condemna dels actes violents produďts l'11 de setembre de 2019 (Tram. 250-00970/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 428, 37)

 • 7

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Afers Institucionals amb la consellera de la Presidčncia sobre la presumpta malversació de fons públics de la Secretaria General de l'Esport i el Consell Catalŕ de l'Esport (Tram. 354-00207/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Anŕlisi i Prospectiva i del director del Centre d'Estudis d'Opinió davant la Comissió d'Afers Institucionals perquč informin sobre l'enquesta "Percepció sobre el debat territorial a Espanya" (Tram. 356-00665/12)

  Marc Solsona i Aixalŕ, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya

  • 9.1

   Proposta d'audičncia en comissió de Gerard Esteva i Viladecans, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01248/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.2

   Proposta d'audičncia en comissió de Maria Isabel Zamora Gómez, presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01249/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.3

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Tamayo De Winne, president de la Federació Catalana de Tennis, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01250/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.4

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Merino i Urbano, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01251/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.5

   Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Bertran i Campańá, president de la Federació Catalana de Natació, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01252/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.6

   Proposta d'audičncia en comissió de Carles Muńoz i Vŕzquez, president d'honor, i Ingrid Lafuente, directora de projectes de la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Parŕlisi Cerebral, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01253/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.7

   Proposta d'audičncia en comissió de Marina Gómez Hernández, presidenta de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01254/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.8

   Proposta d'audičncia en comissió d'Israel López Ferrer i Oriol Camacho Martí, director i secretari general de l'Escola d'Entrenadors i Entrenadores de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01255/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.9

   Proposta d'audičncia en comissió de Toti Mumbrú i Vinyet, gerent de l'Escola d'Entrenadors i Entrenadores de la Federació Catalana de Bŕsquet, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01256/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.10

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ignasi Planas i Rivas, president de la Federació Catalana de Rugbi, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01257/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.11

   Proposta d'audičncia en comissió de Montserrat Mas Vilella, presidenta de la Federació Catalana d'Esport per a Tothom, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01258/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.12

   Proposta d'audičncia en comissió de Kaisa Larjomaa, secretŕria general de l'Organització Europea No Governamental d'Esports, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01259/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.13

   Proposta d'audičncia en comissió de Stephan Bergh, secretari general de la Confederació Esportiva Sueca - Federació Nacional d'Esports, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01260/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.14

   Proposta d'audičncia en comissió de Julián García González, president del Club Natació Atlčtic Barceloneta, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01261/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.15

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Martín Resina, president del Club Natació Terrassa, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01262/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.16

   Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Vall i Dalmau, president del Club Tennis Taula Borges, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01263/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.17

   Proposta d'audičncia en comissió de Cristina Clota, presidenta del Club Patí Congrés, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01264/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.18

   Proposta d'audičncia en comissió de Núria Terribas, presidenta del Club Vňlei Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01265/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.19

   Proposta d'audičncia en comissió de José Antonio Vivanco Hidalgo, president de la Secció de Dret Esportiu del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01266/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.20

   Proposta d'audičncia en comissió de Toni Garcia, tresorer d'INEFC Sports Law Alumni, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01267/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.21

   Proposta d'audičncia en comissió de Rafel Niubň i Baqué, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01268/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.22

   Proposta d'audičncia en comissió d'Andreu Camps i Povill, secretari general de la Reial Federació Espanyola de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01269/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.23

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Raurich i Puigdevall, fundador de Tracis Projectes Econňmics i Financers, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01270/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.24

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Maria Gay de Liébana i Saludas, professor d'economia financera i comptabilitat de la Universitat de Barcelona i president de la Secció d'Economia de l'Esport del Col·legi d'Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01271/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.25

   Proposta d'audičncia en comissió de Paola Manjón de Olańeta, jugadora de bŕsquet i medallista olímpica en la categoria Special Olympics i membre de l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humŕ, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01272/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.26

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi Sans i Juan, exjugador de waterpolo i medallista olímpic i director de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01273/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.27

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan Prats Balado, periodista expert en esport electrňnic i director del Congrés Mundial de Futbol d'Esport Electrňnic, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01274/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.28

   Proposta d'audičncia en comissió de Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01275/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.29

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Domingo Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01296/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.30

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Monrŕs i Galindo, regidor d'esports i alcalde de Mollet del Vallčs i president del Consell Esportiu del Vallčs Oriental, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01297/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.31

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Carles Burriel Paloma, exdirector de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01298/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.32

   Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi Professional de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01299/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.33

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Truńó i Lagares, exregidor de l'Ajuntament de Barcelona i responsable dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01300/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.34

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Soteras Vigo, president de la Federació Catalana de Futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01301/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.35

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01302/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.36

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01303/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.37

   Proposta d'audičncia en comissió de José María Peńa, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01304/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.38

   Proposta d'audičncia en comissió d'Antoni Cruces Almellones, secretari general de l'Associació Vinícola Catalana, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01305/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.39

   Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Porta Marín, secretari general de la Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01306/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.40

   Proposta d'audičncia en comissió de Maria del Mar Torres Ramentol, directora de l'Institut del Cava, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01307/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.41

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de l'Esport Catalŕ Universitari amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01308/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.42

   Proposta d'audičncia en comissió de Carlos Eliseo Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01309/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.43

   Proposta d'audičncia en comissió de Laura Vall-llosera Casanovas, vicerectora d'Estudiants i d'Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01310/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.44

   Proposta d'audičncia en comissió de Manel Ibern Alcalde, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01311/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.45

   Proposta d'audičncia en comissió d'Antoni Llop Padilla, president de la Confederació Europea Esport i Salut (CESS) i vicepresident de l'Associació Internacional de l'Esport i la Cultura (ISCA), amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01312/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.46

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Viladot, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques Gestiona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01313/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.47

   Proposta d'audičncia en comissió d'Anna Pruna i Grivé, presidenta d'Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01314/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.48

   Proposta d'audičncia en comissió de Mariona Violán Fors, codirectora del Pla d'activitat física, esport i salut, i coordinadora del Dia Mundial de l'Activitat Física a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01315/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.49

   Proposta d'audičncia en comissió de David Escudé Rodríguez, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona i diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01316/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.50

   Proposta d'audičncia en comissió de Juli Pernas López, director de la Fundació Barcelona Olímpica, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01317/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.51

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan Anton Camuńas Feijoo, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01318/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.52

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Campańa Oviedo, president de l'Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01319/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.53

   Proposta d'audičncia en comissió de Ramon Canela Piqué, conseller delegat i director del Grup Dir, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01320/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.54

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergi Mingote Moreno, alpinista i president d'Onat Foundation, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01321/12)

   Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Ňscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.55

   Proposta d'audičncia en comissió de Josep Campańa Oviedo, president de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01322/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.56

   Proposta d'audičncia en comissió de Susanna Soler Prat, coordinadora principal del Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01323/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.57

   Proposta d'audičncia en comissió de Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, excomissionada de l'Institut Barcelona Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01324/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.58

   Proposta d'audičncia en comissió de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i l'Esport de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01325/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.59

   Proposta d'audičncia en comissió de Joan Carles Burriel Paloma, professor de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01326/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.60

   Proposta d'audičncia en comissió de Xavier M. Triadó Ivern, director de mŕsters de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01327/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.61

   Proposta d'audičncia en comissió de Jordi López Ponce, secretari del Club d'Atletisme Nou Barris, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01328/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.62

   Proposta d'audičncia en comissió de Núria Puig Barata, catedrŕtica de sociologia de l'esport de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01329/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.63

   Proposta d'audičncia en comissió de Laura Vall-llosera Casanovas, vicerectora d'Estudiants i d'Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01330/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.64

   Proposta d'audičncia en comissió de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01331/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.65

   Proposta d'audičncia en comissió de José Vicente Madolell Bernabeu, membre del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona i entrenador de futbol de nivell III, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01332/12)

   Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.66

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Pimec amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01333/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.67

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Foment del Treball Nacional amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01334/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.68

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació dels gimnasos Dir amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01335/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.69

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Vinícola Catalana amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01336/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.70

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola de Camps de Golf amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01337/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.71

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Reial Club de Polo de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01338/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.72

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Espanyola de Videojocs amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01339/12)

   Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Esperanza García González, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.73

   Proposta d'audičncia en comissió d'Esteban Ibarra, representant del Moviment contra la Intolerŕncia, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01340/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.74

   Proposta d'audičncia en comissió de José María Moreno Peńa, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01341/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.75

   Proposta d'audičncia en comissió d'Alberto Guerrero, director d'esports electrňnics de la Federació Europea de Programari Interactiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01342/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.76

   Proposta d'audičncia en comissió de Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals d'Activitat Física i Esport de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01343/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.77

   Proposta d'audičncia en comissió de Sergio Lou Mercadé, president de l'Associació de Tčcnics Esportius de Tarragona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01344/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.78

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Pimec amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01345/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.79

   Proposta d'audičncia en comissió d'Enric Porta, secretari general de la Unió de Licoristes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01346/12)

   Grup Parlamentari de Ciutadans; Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.80

   Proposta d'audičncia en comissió de Francesc Serra Carrera, coordinador de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01347/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.81

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Chryssalis amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01348/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.82

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de Panteres Grogues amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01349/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.83

   Proposta d'audičncia en comissió de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01350/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.84

   Proposta d'audičncia en comissió de Laura Vall-llosera, vicerectora d'Estudiants i d'Inserció laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01351/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.85

   Proposta d'audičncia en comissió d'Ulpi Roman, cap de competicions de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01352/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.86

   Proposta d'audičncia en comissió d'Andreu Benet, coordinador de l'Esport Catalŕ Universitari, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01353/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.87

   Proposta d'audičncia en comissió de Natŕlia Arroyo, entrenadora de la Selecció Catalana de Futbol Femení, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01354/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.88

   Proposta d'audičncia en comissió d'Íngrid Hinojosa, representant del Grup d'Investigació Social i Educativa de l'Activitat Física i l'Esport del Laboratori d'Investigació Social de l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01355/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.89

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació de les portaveus de la vaga de futbolistes de Primera Divisió Femenina amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01356/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.90

   Proposta d'audičncia en comissió d'Alba Gordo, capitana del Club Esportiu Seagull de Badalona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01357/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.91

   Proposta d'audičncia en comissió d'una representació del Manresa Rugby Femení amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01358/12)

   Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.92

   Proposta d'audičncia en comissió de Jacobo Olalla Marańón, director general de l'Associació de Cervesers d'Espanya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01359/12)

   Comissió Promotora de la Proposició de Llei de l'Esport de Catalunya

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.93

   Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Manuel, president del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física i de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01360/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.94

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Martí, vicepresident de l'Associació Catalana de Psicologia de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01361/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.95

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Padrós, president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01362/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.96

   Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Aguadé, degŕ del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01363/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.97

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació de Cervesers d'Espanya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01364/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.98

   Proposta d'audičncia en pončncia de Ramón Agenjo Bosch, director de la Fundació Damm, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01365/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.99

   Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Canela, fundador i conseller delegat del Grup Dir, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01366/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.100

   Proposta d'audičncia en pončncia de Iolanda Latorre, assessora en dret esportiu del Grup Dir, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01367/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.101

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Alfons Conesa, assessor de consum de la Cecot, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01368/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.102

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Cecot amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01369/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.103

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jacint Soler Matutes, director de Col·lectius i Relacions Internacionals de Pimec, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01370/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.104

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Pruna, presidenta d'Indescat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01371/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.105

   Proposta d'audičncia en pončncia de Montse Mas, presidenta de l'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01372/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.106

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Campańa, president de l'Associació Catalana de Gestors Esportius Professionals, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01373/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.107

   Proposta d'audičncia en pončncia de José María Moreno, director general de l'Associació Espanyola de Videojocs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01374/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.108

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergi Mesonero, responsable de relacions institucionals de la Lliga de Videojocs Professional, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01375/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.109

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Palol, representant de CoEsport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01376/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.110

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Linares, representant de Top Ten Esports, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01377/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.111

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignasi Velasco, director i coordinador de la Fundació Privada Catalana per a l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01378/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.112

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Vinyals, president de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01379/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.113

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01380/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.114

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Mora, representant del Consell Esportiu Escolar de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01381/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.115

   Proposta d'audičncia en pončncia de Salvador Valls, president del Consell Esportiu del Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01382/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.116

   Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Sust, president de la Fundació Catalana per a l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01383/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.117

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Cayon, president del Centre Excursionista de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01384/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.118

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Corbella, representant de la Fundació Mensalus, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01385/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.119

   Proposta d'audičncia en pončncia de Montse Urbea, representant de Runnering Girls, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01386/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.120

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Sant Martí Esport amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01387/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.121

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Nŕstic Genuine amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01388/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.122

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de Més que Surf amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01389/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.123

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la Fundació Isidre Esteve amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01390/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.124

   Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Estepa, representant de la Taula de Castelldefels, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01391/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.125

   Proposta d'audičncia en pončncia d'un responsable del Club Natació Banyoles amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01392/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.126

   Proposta d'audičncia en pončncia de Roman Gómez, director dels Serveis Jurídics del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01393/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.127

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Teixidor, secretŕria de la Junta Directiva del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01394/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.128

   Proposta d'audičncia en pončncia de Roger Guasch, representant del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01395/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.129

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Natació Olot amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01396/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.130

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Grup Excursionista i Esportiu Gironí amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01397/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.131

   Proposta d'audičncia en pončncia de Quim Pou, representant del Club Handbol Bordils, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01398/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.132

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club de Futbol Reus Deportiu amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01399/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.133

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Antonio Medel, representant del Club Esportiu Ciutat La Seu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01400/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.134

   Proposta d'audičncia en pončncia de Ferran Pubill, representant del Club d'Esquí de Fons Alt Urgell Cerdanya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01401/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.135

   Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Porta, representant de l'equip de bŕsquet Sedis Airam, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01402/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.136

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Aguilar, representant de Mountain Runners del Berguedŕ, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01403/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.137

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Carles Burriel, professor de legislació i organització de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01404/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.138

   Proposta d'audičncia en pončncia de Núria Puig, catedrŕtica de sociologia de l'esport a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01405/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.139

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Anton Camuńas, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01406/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.140

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier M. Triadó, director del mŕster en gestió econňmica d'entitats esportives de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01407/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.141

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Antoni Gutiérrez, especialista en medicina de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01408/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.142

   Proposta d'audičncia en pončncia de Franchek Drobnic, especialista en medicina de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01409/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.143

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Enric Canet, director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01410/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.144

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Torres, director de la Federació Catalana de Vela, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01411/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.145

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Segura, especialista en dopatge, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01412/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.146

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marta Carranza Gil-Dolz del Castellar, excomissionada de l'Institut Barcelona Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01413/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.147

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maica Rubinat, coordinadora territorial del Pla d'activitat física, esport i salut a Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01414/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.148

   Proposta d'audičncia en pončncia de Daniel Cňrdoba, acadčmic i empresari, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01415/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.149

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Salvador, tčcnic municipal de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordŕ, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01416/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.150

   Proposta d'audičncia en pončncia de Miquel Brull, tčcnic municipal de l'Ajuntament de Palamós, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01417/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.151

   Proposta d'audičncia en pončncia de Lleďr Daban, consultor d'estratčgia i comunicació, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01418/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.152

   Proposta d'audičncia en pončncia de Mario Ramírez Barajas, professor d'educació física amb experičncia en federacions internacionals, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01419/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.153

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marcel Llordella, gestor del Centre Esportiu Municipal Bon Pastor, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01420/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.154

   Proposta d'audičncia en pončncia del doctor Pujante amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01421/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.155

   Proposta d'audičncia en pončncia de Manel Balcells, exsecretari d'Estratčgia i Coordinació del Departament de Salut, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01422/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.156

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marina Corbella amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01423/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.157

   Proposta d'audičncia en pončncia de Pedrona Serra Payeras, membre del Laboratori de Cičncies Socials i responsable del Projecte INEFC Global, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01424/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.158

   Proposta d'audičncia en pončncia de Toti Mumbrú, amb experičncia professional com a docent en institucions i federacions, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01425/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.159

   Proposta d'audičncia en pončncia de Cristina Clota, membre de la Federació Catalana de Patinatge, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01426/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.160

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Giné Garriga, professora de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01427/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.161

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Camino Vallhonrat, cap del projecte "Pla de barris de la Trinitat Vella" de l'Ajuntament de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01428/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.162

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Pujadas i Martí, director de l'Institut de Recerca en Esport i investigador del Grup de Recerca i Innovació en Esport i Societat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01429/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.163

   Proposta d'audičncia en pončncia de Borja García García, professor de política i gestió de l'esport de la Universitat de Loughborough, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01430/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.164

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sixte Abadia, professor del grau en Cičncies de l'Activitat Física i de l'Esport de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01431/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.165

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Baptista Arnau i Canalias, exdirector de l'Institut del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallčs, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01432/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.166

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignasi Velasco, expresident de l'Associació Joves Dirigents Catalans, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01433/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.167

   Proposta d'audičncia en pončncia de Rafael Niubó, ex-secretari general de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01434/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.168

   Proposta d'audičncia en pončncia de Javier Latorre, expert en dret de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01435/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.169

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignasi Dońate, exdirector del Consell Catalŕ de l'Esport i advocat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01436/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.170

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Antoni Freixa, expert en dret esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01437/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.171

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Agustí Bassols, expert en dret esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01438/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.172

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jaume Barroso, expert en dret esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01439/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.173

   Proposta d'audičncia en pončncia de Queralt Reig, membre del Tribunal Catalŕ de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01440/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.174

   Proposta d'audičncia en pončncia de David Barrufet, advocat de dret esportiu i exesportista, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01441/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.175

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01442/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.176

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juli Pernas, president de la Federació Espanyola de Beisbol i de la Fundació Olímpica Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01443/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.177

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Colom, expert en drogodependčncies i projectes de salut i esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01444/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.178

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carmen Cabezas, especialista en medicina esportiva i promoció de la salut, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01445/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.179

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maria Pons, expert en salut comunitŕria i projectes de promoció de l'activitat física, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01446/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.180

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Basora, expert en iniciatives comunitŕries saludables com el projecte "Pas a pas", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01447/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.181

   Proposta d'audičncia en pončncia de Roser Pedret, infermera i experta en iniciatives comunitŕries de salut i esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01448/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.182

   Proposta d'audičncia en pončncia de Pere Guardiola, ex-representant social de la Caixa de Pensions, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01449/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.183

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavier Segura, estudiós de la repercussió econňmica en el món de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01450/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.184

   Proposta d'audičncia en pončncia de Padrona Serra Payeras, membre del Laboratori de Cičncies Socials i responsable del Projecte INEFC Global, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01451/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.185

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Solŕ, representant de l'Associació del Consell de Centres de Cičncies de l'Activitat Física i de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01452/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.186

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carlos Sánchez Lancis, vicerector de Relacions Institucionals i de Cultura de la Universitat Autňnoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01453/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.187

   Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Vall-llosera Casanovas, vicerectora d'Estudiants i d'Inserció Laboral de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01454/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.188

   Proposta d'audičncia en pončncia de Susanna Soler Prat, investigadora, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01455/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.189

   Proposta d'audičncia en pončncia de Rafel Magrinyŕ i d'Adriŕ Martín, en representació de l'Escola Universitŕria de la Salut i l'Esport de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01456/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.190

   Proposta d'audičncia en pončncia de Manuel Vicente Garnacho i Lluís Albesa, del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01457/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.191

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Comerma i Ernest Baiget, en representació de la Universitat de Vic, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01458/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.192

   Proposta d'audičncia en pončncia d'un responsable d'esports de la Universitat Oberta de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01459/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.193

   Proposta d'audičncia en pončncia de Lluís Soler, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01460/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.194

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Olga Arnau i Sanabra, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01461/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.195

   Proposta d'audičncia en pončncia de David Escudé, en representació de la Diputació de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01462/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.196

   Proposta d'audičncia en pončncia de Juan-Andrés Hernando, especialista en infraestructures esportives i recreatives, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01463/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.197

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Col·lectiu Punt 6 amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01464/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.198

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Laboratori d'Urbanisme de Barcelona de la Universitat Politčcnica de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01465/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.199

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de la cooperativa de transformació d'espais urbans Raons Públiques amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01466/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.200

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'estudi RCR Arquitectura, d'Olot, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01467/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.201

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ŕngel Canosa, exalcalde de Blanes, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01468/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.202

   Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Vilarasau, regidora d'Esports de l'Ajuntament de Balaguer i responsable d'esports de la Diputació de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01469/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.203

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marta Macias Quesada, en representació de COOP4eQUALITY, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01470/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.204

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Mercadé i Ferrando, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01471/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.205

   Proposta d'audičncia en pončncia de Mireia Vicente, periodista de TV3, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01472/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.206

   Proposta d'audičncia en pončncia de Maria Guixŕ, periodista de Catalunya Rŕdio, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01473/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.207

   Proposta d'audičncia en pončncia de Cristina Cubero, periodista d'"El Mundo Deportivo", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01474/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.208

   Proposta d'audičncia en pončncia de Natŕlia Arroyo, periodista esportiva de l'"Ara", amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01475/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.209

   Proposta d'audičncia en pončncia de Danae Boronat, primera dona periodista a retransmetre un partit de futbol, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01476/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.210

   Proposta d'audičncia en pončncia de Lluc Pellissa, empresari d'activitats de natura i guia de muntanya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01477/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.211

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Empar Vaqué, empresŕria de cicloturisme, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01478/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.212

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Kitchner, empresari de cicloturisme i graduat en Cičncies de l'Activitat Física i de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01479/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.213

   Proposta d'audičncia en pončncia de Cčsar Leon, en representació de les persones amb mobilitat reduďda, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01480/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.214

   Proposta d'audičncia en pončncia de Miguel Luque, esportista paralímpic, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01481/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.215

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sergi Mingote, en representació de la Fundació Onat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01482/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.216

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ester Eroles, en representació de la Fundació Cruyff, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01483/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.217

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Anna Corbella, campiona de World Wide Race, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01484/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.218

   Proposta d'audičncia en pončncia de Berta Castells, esportista olímpica llançadora de martell, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01485/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.219

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Eduard Barceló, entrenador de curses a l'aire lliure i guanyador de la Copa del Món del 1999, el 2000 i el 2001, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01486/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.220

   Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Rŕfols, exfutbolista del Futbol Club Barcelona i fisioterapeuta, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01487/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.221

   Proposta d'audičncia en pončncia de Laura Antoja, exjugadora de bŕsquet i fisioterapeuta de les seleccions espanyoles, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01488/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.222

   Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Palau, jugadora de la selecció espanyola de bŕsquet i campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01489/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.223

   Proposta d'audičncia en pončncia de Marc Coma, expilot de ral·li, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01490/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.224

   Proposta d'audičncia en pončncia de Laia Sanz, pilot de trial tres vegades campiona del món, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01491/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.225

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Turull, exconseller de la Presidčncia, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01492/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.226

   Proposta d'audičncia en pončncia de Raül Romeva, expert en temes esportius i de cooperació i internacionalització de l'esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01493/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.227

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Fontserč, en representació del Circuit de Barcelona-Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01494/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.228

   Proposta d'audičncia en pončncia de Ramon Terrassa, director del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01495/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.229

   Proposta d'audičncia en pončncia d'Ignasi Oliveras, en representació del Tribunal Catalŕ de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01496/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.230

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan M. Xiol, president del Tribunal Catalŕ de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01497/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.231

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josepa Ribera, coordinadora dels plans educatius d'entorn de Deltebre, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01498/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.232

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carme Moncasi, coordinadora dels plans educatius d'entorn de Mollerussa, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01499/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.233

   Proposta d'audičncia en pončncia de Xavi Fernández, director general de l'Uni Girona Club de Bŕsquet, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01500/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.234

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Aneas, president del Club de Bŕsquet Femení Sant Adriŕ, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01501/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.235

   Proposta d'audičncia en pončncia d'un responsable del Club d'Handbol Granollers amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01502/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.236

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Natació Sabadell amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01503/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.237

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Natació Mataró amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01504/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.238

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació del Club Esportiu Mediterrani amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01505/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.239

   Proposta d'audičncia en pončncia d'August Tarragó, director general de Llop Gestió de l'Esport, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01506/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.240

   Proposta d'audičncia en pončncia de Sňnia Gelmŕ, periodista esportiva, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01507/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.241

   Proposta d'audičncia en pončncia de Gemma Herrero, periodista esportiva, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01508/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.242

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joaquim Maria Puyal, periodista esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01509/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.243

   Proposta d'audičncia en pončncia de Jordi Basté amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01510/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.244

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Maria Pou, periodista esportiu, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01511/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.245

   Proposta d'audičncia en pončncia de Gervasi Deferr, esportista, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01512/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.246

   Proposta d'audičncia en pončncia de Joan Laporta, expert en legislació esportiva i expresident del Futbol Club Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01513/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.247

   Proposta d'audičncia en pončncia de Carme Lluveras, exseleccionadora de bŕsquet, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01515/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.248

   Proposta d'audičncia en pončncia de Josep Maldonado, exsecretari d'Esports, amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01516/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.249

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Atlčtic de Terrassa amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01517/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.

  • 9.250

   Proposta d'audičncia en pončncia d'una representació de l'Associació Vitivinícola amb relació a la Proposició de llei de l'esport i l'activitat física de Catalunya (Tram. 352-01518/12)

   Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicŕ

   Debat i votació de la proposta.