Comissió d'Empresa i Coneixement

Dia:
Dijous, 16 de gener de 2020
Hora:
15:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre l'ocupació i les tecnologies de la informació i la comunicació (Tram. 250-00966/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Antonio Espinosa Cerrato, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 422, 23)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures urgents per a erradicar la venda a la manta i la venda ambulant il·legal (Tram. 250-00975/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Martí Pachamé Barrera, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 428, 44; esmenes: BOPC, 475, 13)

 • 3

  Proposta de resolució de condemna de l'ús de la coacció i la violència a les universitats (Tram. 250-01026/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 460, 9)

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Girona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Girona (Tram. 356-00612/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Joan Elias Garcia, rector de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Barcelona (Tram. 356-00613/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Autònoma de Barcelona (Tram. 356-00614/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de María José Figueras, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Rovira i Virgili (Tram. 356-00616/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Pompeu Fabra (Tram. 356-00617/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Vic (Tram. 356-00618/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació S'ha Acabat davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els fets ocorreguts a les universitats l'octubre del 2019 (Tram. 356-00619/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets ocorreguts a l'octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Politècnica de Catalunya (Tram. 356-00620/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Universitats per la Convivència davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre els fets ocorreguts en les universitats l'octubre del 2019 (Tram. 356-00621/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de Lleida, davant la Comissió d'Empresa i Coneixement perquè informi sobre l'impacte dels fets d'octubre de 2019 en el funcionament universitari (Tram. 356-00625/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Comissió d'Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària (Tram. 357-00055/12)

  Comissió d'Empresa i Coneixement

  Compareixença.