Agenda parlamentària

Juny de 2015

Dimarts, 2

09:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/05/2015)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 29/05/2015)

16:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/05/2015)

Dimecres, 3

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/05/2015)

14:00h

Ponència: Proposició de llei de finançament del sistema integrat del transport públic de Catalunya

Sessió constitutiva. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 2

(Aparició al web: 28/05/2015)

15:45h

Ponència: Projecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

Dijous, 4

09:04h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/06/2015)

14:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 1

(Aparició al web: 04/06/2015)

14:00h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació). En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/06/2015)

20:00h

Comissió de Reglament

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/06/2015)

Divendres, 5

09:30h

Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 03/06/2015)

Dilluns, 8

09:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/06/2015)

Dimarts, 9

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/06/2015)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 05/06/2015)

11:00h

Ponència: Proj. llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Sessió constitutiva

Sala 9

(Aparició al web: 03/06/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

16:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

16:00h

Grup de Treball de Revisió del Model dels Centres d'Internament d'Estrangers

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

Dimecres, 10

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

10:00h

Comissió d'Empresa i Ocupació

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

10:00h

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/06/2015)

10:00h

Ponència: Projecte de llei del voluntariat

(Desconvocat/ada: 09/12/2015)

16:00h

Comissió d'Economia, Finances i Pressupost

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/06/2015)

Dijous, 11

09:30h

Ponència: Proj. llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 04/06/2015)

10:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

10:00h

Comissió de Cultura i Llengua

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/06/2015)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 08/06/2015)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/06/2015)

Divendres, 12

11:00h

Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/06/2015)

Dilluns, 15

13:00h

Ponència: Proj. llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 12/06/2015)

16:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/06/2015)

Dimarts, 16

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 12/06/2015)

13:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2015)

16:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2015)

16:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 09/06/2015)

Dimecres, 17

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2015)

14:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Sessió ordinària. En acabar la sessi?en?a del mat

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 12/06/2015)

20:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 17/06/2015)

Dijous, 18

09:03h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/06/2015)

18:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/06/2015)

Divendres, 19

09:07h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/06/2015)

14:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 18/06/2015)

Dilluns, 22

09:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/06/2015)

16:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 10/06/2015)

Dimarts, 23

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/06/2015)

11:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2015)

Dijous, 25

16:00h

Comissió d'Ensenyament i Universitats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2015)

16:00h

Comissió de Justícia i Drets Humans

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/06/2015)

Divendres, 26

09:30h

Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 19/06/2015)

09:30h

Comissió d'Estudi de la Reforma Horària

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/06/2015)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/06/2015)

Dilluns, 29

09:00h

Comissió d'Investigació sobre el Frau i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 23/06/2015)

16:00h

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 19/06/2015)

Dimarts, 30

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/06/2015)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 26/06/2015)

15:30h

Comissió de Benestar, Família i Immigració

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 25/06/2015)

16:00h

Comissió d'Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d'Economia Col·laborativa

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 26/06/2015)