Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

Dia:
Divendres, 12 de juny de 2015
Hora:
11:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair (Tram. 261-00003/10)

    Comissió d'Investigació sobre la Fallida de Spanair

    Aprovació del dictamen de la comissió.