Comissió d'Afers Institucionals

Dia:
Dimecres, 10 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Federació de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01340/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01341/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Consell de Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01342/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença de Guillem Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01338/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença d'Octavi Grau Carrera, expert en sistemes electorals, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01339/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença del president del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01344/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Comissió Promotora de la Proposició de Llei Electoral de Catalunya amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya (Tram. 353-01343/10)

  Comissió d'Afers Institucionals

  Substanciació.