Comissió de Salut

Dia:
Dijous, 11 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la Comissió de Salut perquè presenti el Pla d'estiu 2015 (Tram. 356-01236/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut perquè presenti el Pla d'estiu 2015 (Tram. 356-01237/10)

  M. Assumpció Laïlla i Jou, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Defensa de l'Atenció Pública de la Salut Mental a Catalunya davant la Comissió de Salut per a explicar la situació de l'atenció pública de la salut mental (Tram. 357-01191/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut, davant la Comissió de Salut per a presentar el Pla d'estiu 2015 (Tram. 357-01425/10)

  Comissió de Salut

  Compareixença.

Nota: El president, si escau, proposarà d'ampliar l'ordre del dia per substanciar conjuntament la compareixença del secretari de Salut Pública (tram. 356-01236/10) i la compareixença de Josep Maria Padrosa, director del Servei Català de la Salut (tram. 356-01237/10) davant la Comissió de Salut perquè presentin el Pla d'estiu 2015.