Comissió de Cultura i Llengua

Dia:
Dijous, 11 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposició de llei de modificació de l'article 1 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català (Tram. 202-00054/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista

  Substitució de membres en la Ponència

  (Text presentat: BOPC, 297, 20)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la declaració de la botiga Numismàtica Filatèlia Monge, de Barcelona, com a bé cultural d'interès nacional (Tram. 250-01308/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 417, 44; esmenes: BOPC, 500, 36)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la retirada del decret de creació del Consell Social de la Cultura (Tram. 250-01363/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 445, 24)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la retribució als autors pels préstecs de llurs obres en determinats establiments públics (Tram. 250-01384/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 456, 31; esmenes: BOPC, 500, 36)

 • 5

  Proposta de resolució de reconeixement de la trajectòria d'Ovidi Montllor (Tram. 250-01406/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Jaume Bosch i Mestres, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 476, 49; esmenes: BOPC, 516, 41)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el projecte museogràfic del centre d'interpretació d'art rupestre del Cogul (Tram. 250-01502/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 516, 51; esmenes: BOPC, 592, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'adequació a la legalitat de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques (Tram. 250-01576/10)

  Àngels Ponsa i Roca, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 525, 61)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'augment dels recursos destinats a les biblioteques públiques amb motiu de la declaració del 2015 com a Any de les Biblioteques (Tram. 250-01599/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 56; esmenes: BOPC, 592, 33)