Comissió d'Empresa i Ocupació

Dia:
Dimecres, 10 de juny de 2015
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Elecció del vicepresident (Tram. 410-00003/10)

  Elecció del vicepresident

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe amb relació a l'impacte de la recaptació de l'impost sobre les estades en establiments turístics (Tram. 250-01422/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 40)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'elaboració d'un informe sobre l'impacte de la modificació del Pla general metropolità de Barcelona en el subàmbit relatiu al centre comercial La Maquinista (Tram. 250-01441/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Oriol Amorós i March, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 34)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la convocatòria de la taula de negociació sobre la subcontractació dels serveis d'Endesa (Tram. 250-01446/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista; Xavier Sabaté i Ibarz, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 494, 39)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el suport als comerços emblemàtics de les àrees urbanes (Tram. 250-01489/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 511, 57)

 • 6

  Proposta de resolució sobre les sancions imposades a empreses per haver vulnerat els drets lingüístics del Codi de Consum de Catalunya (Tram. 250-01492/10)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 511, 59)

 • 7

  Proposta de resolució sobre els talls de subministrament elèctric a Torregrossa (Tram. 250-01506/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 516, 56)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el conflicte laboral en el sector del manteniment i el muntatge de la xarxa elèctrica (Tram. 250-01586/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 46; esmenes: BOPC, 587, 12)

 • 9

  Proposta de resolució de rebuig de la Llei de l'Estat 9/2014, de telecomunicacions (Tram. 250-01589/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 534, 49; esmenes: BOPC, 587, 13)

 • 10

  Proposta de resolució sobre l'accés a l'ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual límit (Tram. 250-01604/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Montserrat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 541, 36; esmenes: BOPC, 587, 14)

 • 11

  Proposta de resolució sobre el tancament de l'empresa Fábrica Ibérica de Altavoces (Faibal), de Vacarisses (Tram. 250-01608/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 549, 30)

 • 12

  Projecte de llei de cooperatives (Tram. 200-00020/10)

  Elaboració del Dictamen.

  (Informe Ponència: BOPC, 593, )