Agenda parlamentària

Desembre de 2019

Dilluns, 2

09:45h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 25/11/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 25/11/2019)

15:00h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 14/11/2019)

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

(Desconvocat/ada: 12/03/2021)

Dimarts, 3

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 29/11/2019)

11:00h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 29/11/2019)

12:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/11/2019)

14:50h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 28/11/2019)

15:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 02/12/2019)

Dimecres, 4

09:30h

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

09:30h

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 28/11/2019)

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

15:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 25/11/2019)

Dijous, 5

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 29/11/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei sobre la reducció del malbaratament alimentari

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 27/11/2019)

12:00h

Ponència: Prop. de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 27/11/2019)

12:30h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 6

(Aparició al web: 03/12/2019)

Dilluns, 9

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 05/12/2019)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 04/12/2019)

Dimarts, 10

12:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/12/2019)

13:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 09/12/2019)

15:00h

Comissió d'Educació

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

15:00h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

Dimecres, 11

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 05/12/2019)

16:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 15/02/2020)

Dijous, 12

09:01h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

14:00h

Ponència: Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 05/12/2019)

Divendres, 13

09:06h

Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Sessió ordinària (continuació)

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 02/12/2019)

09:45h

Comissió d'Economia i Hisenda

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe.

(Aparició al web: 11/12/2019)

10:00h

Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Sessió ordinària

Sala 7

(Aparició al web: 12/12/2019)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 10/12/2019)

10:15h

Ponència: Proposició de llei de protecció d'oliveres monumentals

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 09/12/2019)

Dilluns, 16

09:45h

Ponència: Projecte de llei de contractes de serveis a les persones

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 12/12/2019)

11:00h

Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 11/12/2019)

12:00h

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 09/12/2019)

15:00h

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 10/12/2019)

15:30h

Grup de Treball sobre Eutanàsia i Suïcidi Assistit

Sessió ordinària

Sala 4

(Aparició al web: 12/12/2019)

Dimarts, 17

10:00h

Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/12/2019)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 13/12/2019)

12:00h

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 8

(Aparició al web: 11/12/2019)

15:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 13/12/2019)

Dimecres, 18

09:15h

Comissió de Matèries Secretes i Reservades

Sessió secreta

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/12/2019)

09:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/12/2019)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/12/2019)

13:00h

Ponència: Projecte de llei vitivinícola de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/12/2019)

Dijous, 19

09:02h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/12/2019)

14:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/12/2019)

18:30h

Mesa Ampliada

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/12/2019)

18:45h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 19/12/2019)

Divendres, 20

10:00h

Comissió d'Estudi del Treball Autònom

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe.

(Aparició al web: 18/12/2019)

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe.

(Aparició al web: 17/12/2019)