Comissió de Polítiques de Joventut

Dia:
Dimarts, 10 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb la consellera d'Empresa i Coneixement sobre el funcionament de les beques de col·laboració de les universitats i les irregularitats detectades d'ocupació encoberta de llocs de treball (Tram. 354-00156/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques de Joventut amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les actuacions de la Inspecció de Treball per la detecció d'ocupació encoberta de llocs de treball amb becaris de les universitats (Tram. 354-00157/12)

  Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Sara Bujalance Arguijo, directora general de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia, davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les línies bàsiques d'actuació de l'Associació respecte als joves (Tram. 356-00500/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris (Tram. 356-00526/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Estudiantat de les Universitats Catalanes davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris (Tram. 356-00527/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Assemblea de Becàries de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques laborals dels estudiants universitaris (Tram. 356-00528/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell de l'Alumnat de la Universitat de Barcelona davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre les condicions de les pràctiques dels estudiants universitaris (Tram. 356-00529/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Maria Sirvent Escrig, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre les oportunitats dels joves amb algun trastorn de l'espectre autista (Tram. 250-00747/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; David Bertran Román, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 24; esmenes: BOPC, 447, 47)

 • 9

  Proposta de resolució sobre el garantiment de l'equitat en l'accés als programes de prevenció del suïcidi (Tram. 250-00849/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 370, 9; esmenes: BOPC, 447, 48)

 • 10

  Proposta de resolució sobre la inclusió en el currículum escolar de programes d'educació en habilitats emocionals i socials eficaces per a prevenir problemes de salut mental (Tram. 250-00850/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 370, 10; esmenes: BOPC, 447, 48)

 • 11

  Proposta de resolució sobre els horaris de la pràctica esportiva dels joves (Tram. 250-00854/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Pol Gibert Horcas, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 370, 14; esmenes: BOPC, 447, 49)

 • 12

  Compareixença d'Eudald Planella Cutrina, portaveu de Joves Viticultors del Penedès, davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre la vulneració de drets en el sector de la viticultura i sobre les propostes que plantegen (Tram. 357-00625/12)

  Comissió de Polítiques de Joventut

  Compareixença.