Ple del Parlament

Dia:
Dimecres, 11 de desembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Saló de sessions

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Preguntes amb resposta oral.

  • 1.1

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la llicència per a fer el casino de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tram. 310-00264/12)

   Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

   Substanciació.

  • 1.2

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el pagament dels ajuts de la política agrària comuna (Tram. 310-00262/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.3

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les malalties minoritàries (Tram. 310-00263/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.4

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre el projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou (Tram. 310-00261/12)

   David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.5

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre les actuacions en matèria d'ocupació pública destinades a la integració laboral de les persones amb discapacitat (Tram. 310-00268/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.6

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'estratègia de dinamització territorial "País viu" (Tram. 310-00269/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.7

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la Cimera del Clima a Catalunya (Tram. 310-00260/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.8

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre l'acció exterior (Tram. 310-00265/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.9

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la sanitat (Tram. 310-00266/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.10

   Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple sobre la contractació administrativa (Tram. 310-00267/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

  • 1.11

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00155/12)

   Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

   Substanciació.

  • 1.12

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00156/12)

   Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

   Substanciació.

  • 1.13

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00154/12)

   Ferran Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

   Substanciació.

  • 1.14

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00157/12)

   Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà

   Substanciació.

  • 1.15

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics (Tram. 317-00158/12)

   Eduard Pujol i Bonell, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

   Substanciació.

  • 1.16

   Pregunta al president de la Generalitat a respondre oralment en el Ple sobre la situació política (Tram. 317-00153/12)

   Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans

   Substanciació.

 • 2

  Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del Reglament).

 • 3

  Decret llei 16/2019, del 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (Tram. 203-00024/12)

  Govern de la Generalitat

  Debat i votació sobre la validació o derogació del decret llei.

 • 4

  Proposició de llei de garantia de l'ensenyament efectivament trilingüe (Tram. 202-00046/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 261, 17)

 • 5

  Proposició de llei per a l'ensenyament plurilingüe a Catalunya (Tram. 202-00006/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 50, 3)

 • 6

  Proposta de resolució de reclamació de llibertat per als presos del 23 de setembre (Tram. 250-01078/12)

  Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 484, 7; esmenes: BOPC, 490, 20)

 • 7

  Proposta de resolució d'adhesió a l'Hendecàleg i al pla de treball per a la implantació del Pacte social contra l'estigma i la discriminació de les persones amb VIH (Tram. 250-01084/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Debat i votació de la proposta de resolució i, si escau, de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 484, 10)

 • 8

  Proposta de resolució de creació d'una comissió de seguiment de l'emergència climàtica (Tram. 252-00022/12)

  Tots els grups i subgrups parlamentaris

  Debat i votació.

 • 9

  Procediment per a elegir un membre de la Junta de Govern del Memorial Democràtic (Tram. 284-00008/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Designació.

  (Proposta de candidats: BOPC, 487, 7)

 • 10

  Interpel·lació al Govern sobre la situació del sistema de salut (Tram. 300-00208/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 8)

 • 11

  Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de prevenció de les ludopaties (Tram. 300-00210/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 9)

 • 12

  Interpel·lació al Govern sobre l'atur (Tram. 300-00209/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 8)

 • 13

  Interpel·lació al Govern sobre l'habitatge (Tram. 300-00211/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 9)

 • 14

  Interpel·lació al Govern sobre la banalització de la violència a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Tram. 300-00212/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 9)

 • 15

  Interpel·lació al Govern sobre la rellevància de la cultura en la societat catalana (Tram. 300-00213/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 10)

 • 16

  Interpel·lació al Govern sobre la digitalització del teixit productiu (Tram. 300-00214/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 10)

 • 17

  Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de l'acció exterior i les relacions internacionals (Tram. 300-00215/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 10)

 • 18

  Interpel·lació al Govern sobre els sacrificis dels catalans com a conseqüència de l'acció de govern (Tram. 300-00216/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 487, 11)

 • 19

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social a Catalunya (Tram. 302-00165/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 12; esmenes: BOPC, 490, 41)

 • 20

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l'educació a temps complet (Tram. 302-00166/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 13; esmenes: BOPC, 490, 46)

 • 21

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (Tram. 302-00167/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 14; esmenes: BOPC, 490, 48)

 • 22

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació política després de les eleccions del 10 de novembre de 2019 (Tram. 302-00172/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 22)

 • 23

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió de l'ordre públic (Tram. 302-00168/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 16; esmenes: BOPC, 490, 50)

 • 24

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats perdudes per al teixit empresarial (Tram. 302-00169/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 17; esmenes: BOPC, 490, 52)

 • 25

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la gestió dels serveis públics (Tram. 302-00170/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 19; esmenes: BOPC, 490, 53)

 • 26

  Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la limitació dels drets digitals (Tram. 302-00171/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya

  Debat i votació.

  (Presentació: BOPC, 484, 21)

 • 27

  Proposició de llei per a l'ensenyament plurilingüe a Catalunya (Tram. 202-00006/12)

  Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Andrea Levy Soler, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 50, 3)

 • 28

  Proposició de llei de garantia de l'ensenyament efectivament trilingüe (Tram. 202-00046/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat de totalitat.

  (Text presentat: BOPC, 261, 17)

 • 29

  Declaració del Parlament de Catalunya amb motiu del trentè aniversari de la Convenció sobre els drets de l'infant (Tram. 401-00021/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent; Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Substanciació.