Comissió d'Educació

Dia:
Dimarts, 10 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d'Educació per a informar sobre el nou model de formació professional (Tram. 357-00465/12)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d'Educació per a informar sobre el nou model de formació professional dual i el canvi curricular previst (Tram. 357-00622/12)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació de l'associació NACE, No a l'Assetjament Escolar, davant la Comissió d'Educació per a presentar el decàleg contra l'assetjament escolar elaborat per l'associació (Tram. 357-00534/12)

  Comissió d'Educació

  Compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre els problemes i les incidències en la gestió de les qualificacions finals del curs escolar 2018-2019 (Tram. 354-00138/12)

  Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la inacció davant el fet que membres d'una entitat privada espiessin a alumnes i docents de centres educatius (Tram. 354-00154/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d'Educació amb el conseller d'Educació sobre la vigilància del comportament lingüístic d'alumnes i professors als centres educatius (Tram. 354-00158/12)

  Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als centres educatius (Tram. 356-00575/12)

  Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas davant la Comissió d'Educació perquè informi sobre les presumptes denúncies de discriminació lingüística en les classes de la Universitat de Girona (Tram. 356-00585/12)

  Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.