Ponència: Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil

Dia:
Divendres, 13 de desembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença en ponència de Maria Antònia Noguera, infermera d'un centre de salut de Castelldefels i representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00505/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 2

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Sant Joan de Déu de Lleida amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00506/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 3

  Compareixença en ponència d'una representació de la Fundació Vidal i Barraquer amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00507/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 4

  Compareixença en ponència d'Olga Puig, psicòloga clínica d'un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00509/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 5

  Compareixença en ponència de Mireia Forner, psicòloga clínica d'un servei de salut mental infantil i juvenil, amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00510/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 6

  Compareixença en ponència d'una representació d'Ita Salut Mental de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00511/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Substanciació.

 • 7

  Compareixença en ponència d'una representació de la Federació Salut Mental de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament infantil (Tram. 353-00508/12)

  Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies

  Trasllat a aportació per escrit.

 • 8

  Establiment calendari de reunions per al mes de febrer.