Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

Dia:
Dilluns, 2 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor (Tram. 261-00001/12)

    Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor

    Aprovació del dictamen de la comissió.