Comissió d'Igualtat de les Persones

Dia:
Dimarts, 10 de desembre de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones i el llenguatge sexista als mitjans de comunicació (Tram. 250-00834/12)

  Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Grup Parlamentari Republicà; Anna Geli i España, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 17)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part (Tram. 250-01007/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 441, 22; esmenes: BOPC, 482, 14)

 • 3

  Compareixença d'una representació de Drom Kotar Mestipen davant la Comissió d'Igualtat de les Persones per a informar sobre la tasca que fan per a lluitar per la igualtat i la no-discriminació de les gitanes (Tram. 357-00463/12)

  Comissió d'Igualtat de les Persones

  Compareixença.