Ponència conjunta: Proposta de reforma del Reglament del Parlament

Dia:
Divendres, 13 de desembre de 2019
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 7

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Elaboració del text de la Proposició.