Agenda parlamentària

Novembre de 2016

Dimecres, 2

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2016)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/10/2016)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/10/2016)

15:00h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2016)

Dijous, 3

09:30h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/10/2016)

11:30h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2016)

14:50h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala 1

(Aparició al web: 28/10/2016)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 28/10/2016)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 27/10/2016)

Divendres, 4

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 02/11/2016)

Dilluns, 7

15:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de reforma horària

Sessió ordinària

Sala 9

(Aparició al web: 26/10/2016)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 03/11/2016)

Dimarts, 8

09:30h

Ponència: Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 17/10/2016)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 04/11/2016)

14:30h

Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 20/10/2016)

15:00h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/11/2016)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/11/2016)

15:00h

Comissió de Polítiques de Joventut

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/11/2016)

Dimecres, 9

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 04/11/2016)

Dijous, 10

09:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària (continuació)

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/11/2016)

14:02h

Comissió de la Sindicatura de Comptes

Sessió ordinària (continuació)

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 03/11/2016)

18:10h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària. En acabar la sessió plenària

Sala de mesa

(Aparició al web: 08/11/2016)

Divendres, 11

10:00h

Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 08/11/2016)

Dilluns, 14

10:00h

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 04/11/2016)

15:00h

Comissió del Síndic de Greuges

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 10/11/2016)

15:30h

Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 11/11/2016)

Dimarts, 15

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/11/2016)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 11/11/2016)

12:00h

Comissió de l'Estatut dels Diputats

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 10/11/2016)

15:00h

Comissió de la Infància

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/11/2016)

Dimecres, 16

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

10:00h

Comissió de Territori

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

10:00h

Ponència: Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 09/11/2016)

Dijous, 17

10:00h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

10:00h

Comissió de Treball

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

10:00h

Ponència: Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 14/11/2016)

14:00h

Intergrup per Palestina

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 14/11/2016)

14:50h

Grup de Treball de Control del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea

Sessió ordinària

Sala de grups

(Aparició al web: 10/11/2016)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 09/11/2016)

15:30h

Ponència: Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 09/11/2016)

Dilluns, 21

15:00h

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 17/11/2016)

Dimarts, 22

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 18/11/2016)

10:00h

Ponència conjunta: Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 16/11/2016)

15:00h

Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/11/2016)

15:00h

Comissió de Seguretat Viària

Sessió ordinària

Sala 2

(Aparició al web: 15/11/2016)

15:15h

Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/11/2016)

15:15h

Comissió d'Igualtat de les Persones

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/11/2016)

Dimecres, 23

10:00h

Comissió d'Afers Institucionals

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/11/2016)

10:00h

Comissió d'Afers Socials i Famílies

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/11/2016)

12:30h

Ponència: Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

15:00h

Comissió d'Interior

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/11/2016)

16:30h

Comissió de Cultura

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/11/2016)

Dijous, 24

09:30h

Comissió de Salut

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 18/11/2016)

10:00h

Comissió de Justícia

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 11/11/2016)

15:00h

Comissió d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència

Sessió ordinària

Sala de grups

Emissió en directe

(Aparició al web: 21/11/2016)

15:00h

Comissió d'Empresa i Coneixement

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 17/11/2016)

Divendres, 25

10:00h

Ponència: Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Sessió ordinària

Sala 3

(Aparició al web: 21/11/2016)

Dimarts, 29

10:00h

Comissió de Peticions

Sessió ordinària

Sala 2

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/11/2016)

10:00h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 25/11/2016)

10:30h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 23/11/2016)

12:30h

Mesa del Parlament

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/11/2016)

12:40h

Junta de Portaveus

Sessió ordinària

Sala de mesa

(Aparició al web: 28/11/2016)

15:00h

Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sessió ordinària

Sala 1

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/11/2016)

15:00h

Comissió d'Ensenyament

Sessió ordinària

Sala 4

Emissió en directe

(Aparició al web: 24/11/2016)

15:30h

Ponència: Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública

(Desconvocat/ada: 28/07/2017)

Dimecres, 30

09:30h

Ponència: Projecte de llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya

Sessió constitutiva

Sala 3

(Aparició al web: 29/11/2016)

10:00h

Ple del Parlament

Sessió ordinària

Saló de sessions

Emissió en directe

(Aparició al web: 25/11/2016)