Comissió d'Afers Socials i Famílies

Dia:
Dimecres, 2 de novembre de 2016
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'Antonio Centeno, en representació de l'Oficina de Vida Independent, davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre els treballs de l'entitat per al dret a la vida independent i a l'assistència personal de les persones amb diversitat funcional (Tram. 357-00108/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació del Sector de la Discapacitat de la Federació d'Educació de Comissions Obreres davant la Comissió d'Afers Socials i Famílies per a informar sobre les activitats i els problemes del sector (Tram. 357-00145/11)

  Comissió d'Afers Socials i Famílies

  Compareixença.